Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Kunstkritikerprisen 2017

Kunstkritikerprisen 2017 er nå offentliggjort!

Kritikerlaget 11. april 2018 PriserKunstNyheter
Sami daiddamusea   foto marius fiskum
Foto: Marius Fiskum

Norsk kritikerlag gratulerer RiddoDuottarMuseat (RDM) og Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM), som tildeles Kunstkritikerprisen 2017 for museumsperformancen Sámi Dáiddamusea.

Utdeling av prisen vil foregå på Samisk hus i Oslo fredag 4. mai kl. 18.00 i Oslo.
Det vil bli en samtale med Anne May Olli (direktør, RiddoDuottarMuseat) og Jérémie McGowan (direktør, Nordnorsk Kunstmuseum) om tankene og arbeidet bak museumsperformancen Sámi Dáiddamusea, samt visjoner for videre arbeid. Nærmere detaljer vil komme, følg med for mer informasjon.

Prisutdelingen arrangeres i samarbeid med RiddoDuottarMuseat (RDM), Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) og Samisk hus, Oslo.


Om prisvinneren:

Sámi Dáiddamusea ble organisert av RiddoDuottarMusea (RDM) og Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM), i perioden 15. februar–16. april 2017.
Sámi Dáiddamusea tildeles Kunstkritikerprisen 2017 for et nytenkende og radikalt konsept – sjangeren «museums-perfomance» må kunne sies å være noe nytt i norsk museumsverden, for kollegial solidaritet og samarbeid mellom institusjoner, og for konsekvens i gjennomføring.
I to måneder «forsvant» Nordnorsk Kunstmuseum. Institusjonen endret navn over natten og var ugjenkjennelig. Den grafiske profilen var ny. Museumsrelaterte gjenstander som postkort, plakater og visittkort hadde gjennomgått en større estetisk forvandling. Og mer viktig: Det var en annen kunstsamling å finne i museumsrommet. Det som senere skulle vise seg å være en type museums-performance, gikk under det oppdiktede navnet Sámi Dáiddamusea, eller Samisk kunstmuseum.

2017 markerte 100-årsjubileum for det første samiske landsmøtet. Historisk finnes det mange kunstnere med samisk bakgrunn eller tilknytning. En samisk kunstsamling finnes også, forvaltet av RiddoDuottarMuseat i Karasjok. Men per dags dato eksisterer det ikke et eget museum for å kunne vise fram kunsten. Samlingen har blitt bygget opp siden 1970-tallet, og består i dag av over 1300 verk, fordelt mellom billedkunst og kunsthåndverk.
For å markere at det ikke eksisterer et samisk kunstmuseum, ble Nordnorsk Kunstmuseum på elegant og sømløst vis gjort om til et samisk museum for en stakket stund. Museet fikk også for anledningen en egen samisk direktør, kunstneren Marita Isobel Solberg. Utstillingen besto av et utvalg verk fra RiddoDuottarMuseats samling. Alt fra video, foto, skulptur og maleri, til kniver og annet kunsthåndverk ble presentert.

Prosjektet var banebrytende, og bygget gjennomgående på kvalitet, både kunstnerisk og teoretisk. Det gjorde seg spesielt gjeldene i spørsmål omkring identitet og institusjonskritikk. Utstillingen satte samisk kunst på kartet, samtidig som den problematiserte samisk kultur og dens plass i den nasjonale fortellingen.

Om Kunstkritikerprisen
Kunstkritikerprisen deles i år ut for tiende gang, og er en utmerkelse som tildeles den utstillingen eller det kunstprosjektet som medlemmene Kritikerlagets kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som har gått.

De to andre nominerte til Kunstkritikerprisen 2017 var:

Kitty Kielland – Fri luft
Stavanger Kunstmuseum / MUST (16. juni–29. oktober 2017), Lillehammer Kunstmuseum (18. november 2017–29. april 2018), og Haugar Vestfold Kunstmuseum (26. mai–16. september 2018).
Kuratert av Inger M. L. Gudmundson, Stavanger Kunstmuseum. Organisert av Stavanger Kunstmuseum, i samarbeid med Lillehammer Kunstmuseum og Haugar Vestfold Kunstmuseum.

Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger
Kunstnerforbundet, Oslo, 24. mars – 30. april 2017.
Kuratert av Kirsti Willemse (prosjektleder) og John K. Raustein fra NTK, kunstner Bente Sætrang, og daværende daglig leder i Kunstnerforbundet Wenche Volle. Organisert av Norske Tekstilkunstnere (NTK) i anledning deres 40-års jubileumsutstilling.

Kunstkritikerprisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner og stemmegivning fra medlemmene i Seksjon for kunst i Norsk kritikerlag. Prisvinnerne mottar en statuett utformet av billedkunstner Arne Nøst. Kritikerprisen ble opprettet i 2008, og er tidligere tildelt Bergen Kunsthall (2008); kunstnerduoen Elmgreen & Dragset for prosjektet The Collectors (2009); Henie Onstad Kunstsenter (2010); Per Inge Bjørlo for hans retrospektive utstilling på Henie Onstad Kunstsenter (2011); Kunstmuseene i Bergen og Stiftelsen 3, 14 for samarbeidet om to større utstillinger med kinesisk samtidskunst (2012); Munchmuseet og Nasjonalmuseet for fellesutstillingen Munch 150 (2013); Nordnorsk Kunstmuseum for utstillingen Peder Balke – Visjon og revolusjon (2014); Kari Brandtzæg for utstillingen Krigens skygge. Politisk kunst i Norge i 1914–2014 (2015); og Nasjonalmuseet, avd. Museet for samtidskunst ved kurator Ingvild Krogvig for utstillingen Stille Revolt – Norsk prosess- og konseptkunst på 70- og 80-tallet (2016).

Bilder

Samisk hus logo n