Kunstkritikerprisen 2018

Kunstkritikerprisen er offentliggjort, og den tildeles Munchmuseet i bevegelse – samtidskunst.

4. april 2019
Trollkrem foto av istván virág
Trollkrem. Foto: Istvan Virag

Om prisvinneren:

I den pågående serien Munchmuseet i bevegelse – samtidskunst har kurator Natalie Hope O’Donnell tatt i bruk ulike lokaler og byrom i Munchmuseets nabolag for å presentere en rekke arrangementer og performancer av yngre, hovedsakelig norske, kunstnere. Serien, som har pågått siden 2016, foregriper sammenslåingen av Stenersenmuseet og Munchmuseet, og opprettholder institusjonenes aktivitet i påvente av flyttingen til nytt bygg i Bjørvika.

Det foregående året inkluderte tre prosjekter. Gjennom våren introduserte Trollkrem Import flere skeive performancekunst-ikoner for et norsk publikum og inviterte til performancekvelder på et knippe av Grønlands brune barer og uteområder. Sara Eliassen problematiserte billedspråket som brukes i offentlige rom med sitt prosjekt The Feedback Loop, blant annet gjennom inngrep på Oslo Sentralstasjons reklameskjermer. Med prosjektet Liquid Properties samarbeidet Marjolijn Dijkman og Toril Johannessen med Universitetet i Oslo for å lage filmen Reclaiming Vision hvor Akerselvas økosystem, mikroorganismer og menneskelig påvirkning ble undersøkt. Filmen ble vist i Barcode, ved Akerselvas utløp.

Utstillingsserien har bidratt til å etablere samarbeid på tvers av kunstnerskap, institusjoner og visningssteder, den har aktivert en stor del av byen og eksponert et potensielt stort publikum for et mangfold av kunstneriske uttrykk.

Tid og sted for prisutdelingen annonseres ved et senere tidspunkt.

De to andre nominerte til Kunstkritikerprisen 2018 var:

Strømmer av følelser, kropper av malm
13.9.–21.12.18
Kunsthall Trondheim
Kuratert av Lisa Rosendahl

NORA TURATO: POOL 2
14.9–14.10.18
Unge Kunstneres Samfund, Oslo
Kuratert av Rhea Dall

Om Kunstkritikerprisen
Kunstkritikerprisen deles i år ut for ellevte gang, og er en utmerkelse som tildeles den utstillingen eller det kunstprosjektet som medlemmene av Kritikerlagets kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som har gått. Kunstkritikerprisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner og stemmegivning fra medlemmene i Seksjon for kunst i Norsk kritikerlag. Prisvinnerne mottar en statuett utformet av billedkunstner Arne Nøst. Kritikerprisen ble opprettet i 2008, og er tidligere tildelt Bergen Kunsthall (2008); kunstnerduoen Elmgreen & Dragset for prosjektet The Collectors (2009) den nordiske paviljongen på Veneziabiennalen; Henie Onstad Kunstsenter (2010); Per Inge Bjørlo for hans retrospektive utstilling på Henie Onstad Kunstsenter (2011); Kunstmuseene i Bergen og Stiftelsen 3, 14 for samarbeidet om to større utstillinger med kinesisk samtidskunst (2012); Munchmuseet og Nasjonalmuseet for fellesutstillingen Munch 150 (2013); Nordnorsk Kunstmuseum for utstillingen Peder Balke – Visjon og revolusjon (2014); Kari Brandtzæg for utstillingen Krigens skygge. Politisk kunst i Norge i 1914–2014 (2015); og Nasjonalmuseet, avd. Museet for samtidskunst ved kurator Ingvild Krogvig for utstillingen Stille Revolt – Norsk prosess- og konseptkunst på 70- og 80-tallet (2016); RiddoDuottarMuseat (RDM) og Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) for museumsperformancen Sámi Dáiddamusea (2017).