Kunstkritikerprisen 2019

De nominerte til Kunstkritikerprisen 2019 er i dag offentliggjort. Se hvem det er her.

17. februar 2020
Kraft
WHY MATTERS MATTER Volume 3. KRAFT by Anders Smebye. Foto: 222T

Våren 2020 utdeles kunstkritikernes egen pris for tolvte gang. Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag har nominert følgende tre utstillinger til Kunstkritikerprisen 2019:

Game of Life IV: Prospektkabinettet, Kristiansand Kunsthall
WHY MATTERS MATTER Volume 2: KRAFT by Anders Smebye, galleri 222T, Oslo
Lofoten internasjonale kunstfestival, Svolvær

Kunstkritikerprisen er utformet av billedkunstner Arne Nøst. Vinneren utpekes etter uravstem-ning blant kunstseksjonens medlemmer. Tidspunkt og sted for prisutdelingen vil bli offentliggjort senere.

BEGRUNNELSER FOR NOMINASJONENE:

Game of Life IV: Prospektkabinettet
Kristiansand Kunsthall
Kuratert av Jan Freuchen og Sigurd Tenningen
Kunstnere: Jonas Høgli Major, Kristian Øverland Dahl, Nora Joung og Tom Lid
Kristiansand, 26.01–24.03.2019

Med en leken tilnærming presenterte Game of Life IV: Prospektkabinettet en presis og alvorstung samtidsdiagnose i elegant samspill med kontemporær filosofi.

Utstillingsserien Game of Life ved Kristiansand Kunsthall har pågått siden 2012, og ble avsluttet i 2019 med den fjerde delen Prospektkabinettet. Med et sterkt lokalforankret utstillingsprogram har Kristiansand Kunsthall markert seg som en betydningsfull aktør på den norske kunstscenen. Game of Life-serien har løftet den geografiske forankringen til et nytt kunstfaglig nivå: Utstillingene har presentert en ambisiøs samfunnsdiagnose forankret i Kristiansands lokalhistorie om byplanlegging og kulturpolitikk, byens komplekse forhold til kunst i offentlige rom og fenomenet Dyreparken. Prospektkabinettet oppsummerte tematikkene i de tre foregående utstillingene, og kan karakteriseres som et romlig manifest hvor kuratorene undersøkte konsekvensene av en homogen samfunnsstruktur – en struktur hvor byen, folket og systemet stadig blir mer ensartet. Med en vellykket sammenstilling av fire kunstnere med sterke individuelle prosjekter, iscenesatte Prospektkabinettet et dystert fremtidsbilde av en by i stedsløshetens tid.

Hver utstilling i Game of Life-serien har så langt blitt fulgt av en omfattende publikasjon som har fungert som et utvidet utstillingsrom, og det planlegges utgivelse av en bok som omfatter hele serien.

WHY MATTERS MATTER Volume 2
KRAFT by Anders Smebye

Prosjektgalleriet 222T, Oslo
Oslo, 31.10–24.11.2019

Anders Smebyes KRAFT, på det nystartede prosjektgalleriet 222T i atelierhuset Myntgata 2 i Oslo, viste hvordan et bokstavelig talt redusert utstillingsprosjekt kan bære et stort innhold om menneske og natur.

Smebyes utstilling var del av utstillingsserien Why Matters Matter som preget programmet ved det kunstnerdrevne visningsrommet det første året. Galleristene Marit Følstad og Ole Jørgen Ness la opp til en variert utstillingsprofil – fra veteranen Arvid Pettersens malerier og objekter til Sverre Gullesens skulpturer i betong, og Albert Jærns tresnitt laget i forbindelse med hans ex libris-utgivelser under andre verdenskrig – noe som fikk nettstedet Kunstkritikk til å utrope 222T til «blant de mer lovende hendelsene som inntraff i norsk kunstliv i 2019». Året ble avsluttet med Smebyes utstilling i november. KRAFT besto av kun ett objekt: en sylinderformet og blanksvart, urne-lignende skulptur, stilt opp på en grovt tilhugget trestabbe. Skulpturen var laget av kraft kokt på dyr og planter, og redusert til en tyktflytende og seig, formbar masse som i både konkret og billedlig forstand ble et uttrykk for livets essenser. Smebye omtalte skulpturen som «et performativt objekt», og refererte til det italienske cucina povera – «det fattige kjøkken», et uttrykk for handlekraft og pragmatisme; å ta i bruk det man har for hånden – som et utgangspunkt for verket. KRAFT benyttet den reduserte kraften som et middel for å snakke om vårt forhold til naturen og ressursene, og om å gjenvinne troen på kunstobjektets kraft og relevans.

Lofoten internasjonale kunstfestival
Kuratert av Hilde Methi, Neal Cahoon, Karolin Tampere og Torill Østby Haaland
Svolvær, 29.8–30.9.2019

Årets Lofoten internasjonale kunstfestival maktet å forene langsiktige arbeids- og forskningsperioder for de inviterte kunstnerne med en svært meningsfull og gjennomført hovedutstilling i Lofotpostens gamle lokaler.

Festivalen tematiserte den utvidede tidevannssonen som omslutter lofotøyene, hvor havets rytme, fra langsomme dønninger til frådende bølgetopper, ble bestemmende for utstillingens begrep om tid. Under festivalen markerte tematiske helgeprogram perioder med høyere intensitet. På Tang-kongressen, fra 20.-22. september, ble tangens potensial og sårbarhet diskutert som en metafor for større økosystemer gjennom en rekke forelesninger, performance, filmvisninger og workshops, og som ingrediens i matlagning og hjemmebrygg. I foredraget Planetary Speculation argumenterte professor Cecilia Åsberg for kunstens evne til å skape og løse fantasifulle problemer, og festivalens mange arbeider, der tonen vekslet mellom alvor, humor og kokettering, ble en slagkraftig realisering av Åsbergs tese. Det intensive programmet var resultatet av et lang-somt forarbeid, der spesielt de sjenerøse gjestekunstneroppholdene ved Digermulen, Skrova, Valberg og Ramberg, ga særdeles gjennomarbeidede bestillingsverk som synliggjorde kunstnernes investering i, og samspill med, Lofotens sosiale, historiske og geografiske omgivelser.

Arbeidsutvalget, seksjon for kunst i Norsk kritikerlag
Andreas Breivik (leder), Charlotte Bik Bandlien, Ingrid Halland, Arve Rød