Kunstkritikerprisen 2019

Lofoten internasjonale kunstfestival mottar Kunstkritikerprisen 2019.

1. april 2020
Liaf 2019 intertidal zone photo trygve luktvasslimo
Foto: Trygve Luktvasslimo

Norsk kritikerlag gratulerer kuratorene Hilde Methi, Neal Cahoon, Karolin Tampere, Torill Øst-by Haaland, og Nordnorsk Kunstnersenter for utstillingen Lofoten internasjonale kunstfestival som mottar Kunstkritikerprisen 2019.

På grunn av omstendighetene vil utdelingen av prisen skje på et senere tidspunkt.

Om prisvinneren

Lofoten internasjonale kunstfestival 2019 maktet å forene langsiktige arbeids- og forskningsperioder for de inviterte kunstnerne med en svært meningsfull og gjennomført hovedutstilling i Lofotpostens gamle lokaler.

Festivalen tematiserte den utvidede tidevanssonen som omslutter Lofotøyene, hvor havets ryt-me, fra langsomme dønninger til frådende bølgetopper, ble bestemmende for utstillingens begrep om tid. Tematiske helgeprogrammer markerte perioder med høyere intensitet. På Tangkongressen, fra 20.-22. september, ble tang diskutert som en metafor for større økosystemer gjennom en rekke forelesninger, performance, filmvisninger og workshops, og som ingrediens i matlagning og hjemmebrygg. I foredraget Planetary Speculation argumenterte professor Cecilia Åsberg for kunstens evne til å skape og løse fantasifulle problemer, og festivalens mange arbei-der, der tonen vekslet mellom alvor, humor og kokettering, ble en slagkraftig realisering av Ås-bergs tese. Det intensive programmet var resultatet av et langsomt forarbeid, der spesielt de sjenerøse gjestekunstneroppholdene ved Digermulen, Skrova, Valberg og Ramberg, ga særdeles gjennomarbeidede bestillingsverk som synliggjorde kunstnernes investering i, og sam-spill med, Lofotens sosiale, historiske og geografiske omgivelser.

De to andre nominerte til Kunstkritikerprisen 2019 var:

Game of Life IV: Prospektkabinettet
Kristiansand Kunsthall
Kuratert av Jan Freuchen og Sigurd Tenningen
26.01 – 24.03.2019

WHY MATTERS MATTER Volume 2
KRAFT by Anders Smebye

Prosjektgalleriet 222T, Oslo
31.10–24.11.2019

Om Kunstkritikerprisen
Kunstkritikerprisen deles i år ut for tolvte gang, og er en utmerkelse som tildeles den utstillingen eller det kunstprosjektet som medlemmene av Kritikerlagets kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som har gått. Kunstkritikerprisen deles ut på bakgrunn av nominas-joner og stemmegivning fra medlemmene i Seksjon for kunst i Norsk kritikerlag. Prisvinnerne mottar en statuett utformet av billedkunstner Arne Nøst. Kritikerprisen ble opprettet i 2008, og er tidligere tildelt Bergen Kunsthall (2008); kunstnerduoen Elmgreen & Dragset for prosjektet The Collectors (2009) den nordiske paviljongen på Veneziabiennalen; Henie Onstad Kunstsent-er (2010); Per Inge Bjørlo for hans retrospektive utstilling på Henie Onstad Kunstsenter (2011); Kunstmuseene i Bergen og Stiftelsen 3, 14 for samarbeidet om to større utstillinger med kine-sisk samtidskunst (2012); Munchmuseet og Nasjonalmuseet for fellesutstillingen Munch 150 (2013); Nordnorsk Kunstmuseum for utstillingen Peder Balke – Visjon og revolusjon (2014); Kari Brandtzæg for utstillingen Krigens skygge. Politisk kunst i Norge i 1914–2014 (2015); og Nasjonalmuseet, avd. Museet for samtidskunst ved kurator Ingvild Krogvig for utstillingen Stille Revolt – Norsk prosess- og konseptkunst på 70- og 80-tallet (2016); RiddoDuottar-Museat (RDM) og Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) for museumsperformancen Sámi Dáid-damusea (2017); Nathalie Hope O’Donnell for utstillingsserien Munchmuseet i bevegelse (2018).