Kunstkritikerprisen til Bergen Kunsthall og Landmark ved Solveig Øvstebø

Seksjon for kunst i Norsk kritikerlag deler i år for første gang ut den nyopprettede prisen.

2. april 2009

Det er en stor glede å meddele at Kunstkritikerprisen 2008 tildeles institusjonen Bergen Kunsthall og Landmark ved Solveig Øvstebø for fremragende arbeid i året som har gått. Seksjon for kunst i Norsk kritikerlag deler i år for første gang ut den nyopprettede Kunstkritikerprisen. Prisen er en utmerkelse gitt til en kunstner, institusjon, gruppe eller annen aktør som har utpekt seg betydningsfullt i løpet av året som har gått. Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner innsendt av seksjonens 90 medlemmer. Den endelige juryeringen er foretatt av arbeidsutvalget for seksjonen. Prisen er utformet av billedkunstner Arne Nøst.

Kunstkritikerprisen er tildelt med følgende begrunnelse:
Bergen Kunsthall har de siste årene blitt et sterkt sentrum for visning av alle former for samtidskunst av høy kvalitet i Norge. Solveig Øvstebø og hennes stab har arbeidet hardt for å høyne interessen for samtidskunst i byen og landsdelen, gjennom oppsiktsvekkende og engasjerende utstillinger av internasjonal klasse i Bergen Kunsthall og visningsrommet Landmark.

Videre vurdering:
1. Bergen Kunsthall har en innovativ, folkelig inkluderende, likevel internasjonalt utadvendt og kresen profil. Bergen kunsthall ønsker å utvide kunstforståelsen hos det allmenne publikum og samtidig beholde sterke faglige kriterier for kvalitet samt ivaretakelse av det smale og særegne. Dette er en strategi som etter juryens mening danner forbilde for andre nasjonale kunstinstitusjoner.
2. I 2008 ble det prosjektert og bevilget penger til ambisiøse og spennende prosjekter i årene som kommer.
3. I 2008 ble det holdt relevante og kritiske konferanser og debattmøter med nasjonale og internasjonale aktører innen feltet.
4. Gjennom langsiktig arbeid og prosjektering har Bergen Kunsthall klart å overbevise allmennheten og bevilgende myndigheter om kunstens vitale betydning.

Norsk Kritikerlag AU seksjon for kunst

Bildet: Solveig Øvstebø. Foto: Mariann Enge.