Kunstkritikerprisen til Kunstmuseene i Bergen og Stiftelsen 3,14

Kunstmuseene i Bergen og Stiftelsen 3,14 mottar Kunstkritikerprisen 2012. De får prisen for samarbeidet om to utstillinger med kinesisk samtidskunst: «Real Life Stories» (4. oktober 2012 – 3. februar 2013, Kunstmuseene i Bergen) og «Skin, Flesh and Bone» (4. oktober 2012 – 20. januar 2013, Stiftelsen 3,14)

23. april 2013

Kunstkritikerprisen 2012 tildeles idag Stiftelsen 3,14 og Kunstmuseene i Bergen for samarbeidet om to større utstillinger med kinesisk samtidskunst høsten 2012, «Real Life Stories» og «Skin, Flesh and Bone».

Prosjektet var ambisiøst både i omfang og aktualitet. Kjente og etablerte navn som Ai Weiwei og Yue Minjun ble kombinert med interessante nykommere. Til sammen ble 14 kunstnere vist i 4 ulike bygninger. Med felles katalog og hovedkuratorer, men tydelig spissede enkeltutstillinger, framsto prosjektet som et forbilledlig samarbeid mellom et galleri og en større museumsinstitusjon.

Presentasjonen trakk linjer fra kinesisk håndverkstradisjon til mer kontemporære uttrykksformer som appropriasjon og kroppsorientert kunst. Samtidig ble det skapt en fruktbar dialog mellom sterke og eksplisitte virkemidler på den ene siden, og mer subtile politiske undertoner på den andre.

For å illustrere spennet kan det nevnes at Stiftelsen 3,14 viste dokumentasjon fra en blodig og dramatisk performance av He Yunchang kalt «One Meter Democracy», hvor han under svak bedøvelse fikk skåret et dypt snitt i huden fra skulder til hofte. Ved Kunstmuseene i Bergen fikk vi møte mer estetiserte uttrykk, som Ai Weiweis «81 Wooden Balls», med store fasetterte kuler i mørkt edeltre som var føyd sammen med metoder kjent fra gamle kinesiske møbler. Det var én kule for hver av dagene Ai Weiwei satt i fengsel i 2011.
Ved på denne måten å kaste lys på den kinesiske kunstscenen fra svært ulike kanter, lyktes det kuratorene på en overbevisende måte å nyansere vårt bilde av det enorme og svært komplekse landet Kina.

Kunstkritikerprisen deles i år ut for femte gang og er en utmerkelse som tildeles den utstillingen eller det kunstprosjektet medlemmene av Kritikerlagets kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som er gått. De to andre nominerte var Lene Berg for hennes separatutstilling på Henie Onstads Kunstsenter (11.oktober 2012 – 3. februar 2013) og Steinar Haga Kristensen for utstillingen «Fortvilelser i leire» ved Oslo Kunsthall (4.–20. mai 2012).

Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner og stemmegivning fra Seksjon for kunsts ca 100 medlemmer. Prisvinnerne mottar hver sin statuett utformet av bildekunstner Arne Nøst.

Kritikerprisen ble opprettet i 2008, og er tidligere tildelt Bergen Kunsthall (2008), kunstnerduoen Elmgreen og Dragset for prosjektet «The Collectors» (2009), Henie-Onstad Kunstsenter (2010) og Per Inge Bjørlo for hans retrospektive utstilling på Henie Onstad Kunstsenter (2011).

Prisen blir delt ut under et arrangement tirsdag 23. april kl 19 på Kunstnernes Hus i Oslo. Etter utdelingen blir det arrangert en debatt om Kulturutredningen 2014, med fokus på hvorfor kunstkritikk (og kritikk i alle kunstarter) helt er utelatt fra de ca 350 sidene i Kulturutredningen. Arrangementet er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord og arrangeres i samarbeid med Kunstnernes Hus.