Kalender

Kunstkritikk arrangerer leserundersøkelse

Har omleggingen av Kunstkritikk i april 2010 – med ny design og med daglige oppdateringer – vært til det bedre? I en leserundersøkelse får leserne til Kunstkritikk nå anledning til å komme med sine meninger om nettstedet etter relanseringen.

Leserundersøkelsen ledsages av en lederartikkel hvor redaktør Jonas Ekeberg redegjør for Kunstkritikks nordiske satsning.

Kritikerlaget 19. januar 2011 Kunst
Ukaf jonas ekeberg 06 334x222

Kunstkritikk.no ble opprettet høsten 2003 med utgangspunkt i et initiativ fra Norsk kritikerlag, som fortsatt er nettstedets eier. Målet med etableringen av nettstedet var å få mer kvalifisert kunstkritikk, rekruttere nye kritikere og bidra til en utvikling av det kunstkritiske språket.

Kunstkritikk ble i 2009 tildelt statsstøtte for første gang. Med det er nettstedet blitt et permanent og vesentlig tilskudd til den norske og nordiske kunstsamtalen, og publiserer daglig kritikk, kommentarer og nyheter fra kunstfeltet.

Kunstkritikk har den siste tiden innledet en større nordisk satsning. I dagens lederartikkel skriver redaktør Jonas Ekeberg blant annet:

«Kunstkritikk er et norsk nettidsskrift for kritikk, kommentar og nyheter fra samtidskunstfeltet. Det siste året har vi imidlertid øket vår internasjonale dekning og publisert en rekke artikler på dansk og svensk. (…) Bakgrunnen for økningen av antallet nordiske og internasjonale artikler er både at vi ønsker å se den norske kunstscenen i en større sammenheng og at vi ser en historisk mulighet til å gjenopprette en nordisk/internasjonal dialog på samtidskunstfeltet. (…) Samtidig skal vi opprettholde og styrke vår tilstedeværelse på den norske kunstscenen. Kunstkritikk skal fortsatt være det ledende norske nettstedet for samtidskunst. Den nordiske og internasjonale dimensjonen er en utvidelse og videreføring av dette og skal ikke gå på bekostning av det norske.»

Kunstkritikks leserundersøkelse anno 2011 er åpen fra den 19. til den 29. januar 2011.

Ingressbildet: Kunstkritikks redaktør Jonas Ekeberg. Foto: UKAF