Kritikerlaget

Like viktig å subsidiere kunstkritikken som selve kunsten

Fredag 6. februar 2015. Kunstner Sverre Koren Bjertnæs uttaler seg om kunstkritikk i et intervju med journalist Heidi Borud i Aftenposten på s 6 i del 2.

Kritikerlaget 06. februar 2015 ØkonomiKunstNyheter

Borud – Hvor fri er kunsten i dagens samfunn?
Bjertnæs- Jeg opplever at kunsten i utgangspunktet er fri, men kunsten er likevel styrt av mange forskjellige maktfaktorer. På den ene siden den statlige subsidieringen og institusjonene, på den andre siden det kommersielle kunstlivet. I Norge er dette nokså adskilte verdener.

Borud skriver videre at Bjertnæs mener at det store problemet for kunstlivet nå, er at kunstkritikken har trangere kår:

- Kunstkkritikken er i ferd med å forsvinne og dermed debatten rundt kunsten. Det betyr at kunstlivet krymper. Det er viktig med meningsytringer og diskusjon om kunsten. Det er like viktig å subsidiere kunstkritikken som selve kunsten. Vi må holde diskusjonen levende.