Kritikerlaget

Lite ferie og lav inntekt, men faglig tilfredsstilt

Resultatene fra Frilansundersøkelsen 2019 er publiserte.

Kritikerlaget 25. september 2019 ØkonomiNyheter
Lise aaserud scanpix
Illustrasjon: Lise Åserud, Scanpix.

At frilansere stort sett får dårligere betalt enn faste ansatte, har lite ferie, ikke sparer til pensjon og generelt sett mangler et sikkerhetsnett hvis sykdom inntreffer, er en kjent sak. Likevel oppgir 75 prosent av respondentene i årets frilansundersøkelse at de trives som frilansere.

Dette er blant funnene i den ferske frilansundersøkelsen, signert førstelektor Anders Graver Knudsen fra Oslomet og førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen fra Nord universitet. En gjennomgang av resultatene ble publisert på journalisten.no denne uken.

Undersøkelsen viser videre at det er stor bredde, eller rettere sagt inntektsgap, norske frilansere hva angår inntekt: De tjener alt fra over en million til nærmest ingenting per år. Imidlertid ligger de fleste jevnt rundt 250 000,- Til sammenligning ligger den norske bransjelønnen for journalister på drøyt 620 000,-.

Ellers viser undersøkelsen av frilansere ofte har en blandet inntekt, og kun 35 prosent oppgir at de utelukkende livnærer seg som frilansere. Samtidig oppgir over 70 prosent at de opplever faglig tilfredsstillelse.

– Hovedfunnet er motstriden mellom at frilanserne på den ene siden er veldig fornøyd og trives godt, samtidig som de har veldig dårlige vilkår. Det er et paradoks som ofte blir trukket frem og som vi kjenner igjen fra andre studier på området, sier førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen, som sammen med førstelektor Anders Graver Knudsen har utarbeidet og gjennomført undersøkelsen.

Rapporten skal presentere under Frilanskonferansen 25. september, i regi av Fritt Ord, NJ Frilans, Norsk kritikerlag og Pressefotograferens klubb. Som del av konferansen vil det bli to paneldebatter om «Fremtidens frilansmarked» og «Vilkår for frilansere som leverer til små redaksjoner», blant annet med utgangspunkt i frilanssatsene.

Les hele saken på journalisten.no her

Les mer om Frilanskonferansen her