Kritikerlaget

Kalender

LO Kultur

Som en del av LO er nå LO kultur etablert.

Kritikerlaget 26. juni 2017 Nyheter
Lo cmyk 1997

Mandag forrige uke offentliggjorde LO at LO kultur nå er etablert. «LO Kultur skal være et koordinerende organ mellom forbundene og et rådgivende organ for sekretariatet med spesiell kompetanse på den offentlige kulturforvaltningen, kunst- og kulturfeltet og de kreative næringene» heter det på deres nettsider.

Videre kan man lese at LO kultur «skal synliggjøre LOs forbund, politikk og agenda innen området», og at LO kultur skal «bidra til at forbundene er et synlig, relevant og tydelig alternativ for alle yrkesgrupper innen kunst og kultur, både på forvaltnings-, formidler-, skaper- og utøversiden.»
Sist skal LO kultur «bidra til å rekruttere flere enkeltmedlemmer inn i forbundene og grupper inn i LO-fellesskapet. LO Kultur skal være et supplement til forbundenes eksisterende tilbud.»