Kritikerlaget

Månedens debutant i februar: Jørn H. Sværen

Årets første «Månedens debutant», utpekt av en jury oppnevnt av Norsk kritikerlag, er «februardebutanten» Jørn H. Sværen, som får utmerkelsen for utgivelsen Dronning av England (Kolon). Sværen er dermed blant de nominerte til den nyetablerte Norli debutantpris, som vil bli delt ut første gang januar 2012.

Kritikerlaget 28. februar 2011 PriserLitteratur
Februar2011 jhs

Fra juryens begrunnelse: «Denne boka bør leses langsomt. Dronning av England er en gjennomført utgivelse, der forfatteren selv har stått for omslag og utforming. Sværen blander ord og bilder og veksler mellom kortfattede ytringer og lengre utlegninger i form av brev og essays. Uttrykket er uvant og sammensatt, og utfordrer leseren. Foruten å romme en historisk og poetisk refleksjon, handler den lille boken også om sterke følelser, tro og håp.»

Norli debutantpris ble opprettet høsten 2010, for å synliggjøre nye stemmer og bidra til mangfold i norsk litteratur. Hver måned bortsett fra desember og januar utpeker en jury oppnevnt av Norsk kritikerlag en «Månedens debutant», som får ekstra oppmerksomhet i Norlis butikker og som samtidig blir nominert til Norli debutantpris. Prisen deles ut hvert år i januar (første gang blir januar 2012), etter en avstemning blant de ansatte i Norli, hvor de stemmer frem sin favoritt fra «Månedens debutanter». Se også oversikt over øvrige «Månedens debutanter».