Kritikerlaget

Medlemsmøte i Norsk kritikerlag

Norsk kritikerlag inviterer til medlemsmøte på Litteraturhuset i Oslo lørdag 13. november kl. 18.00

Kritikerlaget 21. oktober 2021 Nyheter
Pexels photo 2774556
Kilde: Pexels / Luis Quintero

Endelig kan vi møtes igjen, og Norsk kritikerlag inviterer til medlemsmøte!

Tid og sted: lørdag 13. november kl. 18.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Møtet begynner med et faglig innslag som varer i ca. en time, deretter blir det mat og mingling.

Medlemmer som er bosatt utenfor Oslo-området, kan søke reisestøtte ved å henvende seg til sekretariatet innen kl. 12.00 mandag 8. november.

Program for det faglige innslaget:
«Innsnevring av konfliktsonen – et problem for den profesjonelle kritikken?»

I kulturfeltet, som i samfunnet for øvrig, snakkes det om en ny identitetspolitisk bølge og krenkelseshysteri, og om et polarisert debattklima, sensur og selvsensur. Med forskyvningen av den kulturelle samtalen til sosiale medier, der kritikken får mer umiddelbar respons og ofte et omfattende etterliv, ser man en tendens til at redaksjoner «legger seg flate», når en anmeldelse møter negativ respons. I tillegg ser man eksempler på anmeldelser som avpubliseres, og på at kritikere endrer anmeldelsene sine på nett etter reaksjoner i sosiale medier. Er dette tegn på en innsnevring av konfliktsonen? Må vi kritikere trå mer varsomt enn vi gjorde før? Og er det eventuelt et problem for den profesjonelle kritikken?

Heidi Bale Amundsen (styreleder i Norsk kritikerlag) innleder. Deretter kommer innlegg fra tre kritikere fra henholdsvis seksjon for teater, musikk og dans, litteratur og kunst: Julie Rongved Amundsen, Preben Jordal og Mariann Enge.