Men er det bra? Litteraturkritikk og kvalitetsbegrepet

I Bergen denne uken, 4.-6. november, inviterer prosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000: Verdiforvaltning og mediering til et tredagers forskningsseminar om kvalitetsbegrepet i litteraturkritikken. Seminaret er åpent for alle interesserte.

I forbindelse med seminaret blir det også arrangert et debattmøte på Café Opera, 4. november kl. 20.00, med tittelen Er litteraturkritikken historieløs? Paneldeltakere er Espen Stueland (kritiker og forfatter), Øyunn Viken (leder ved Skrivekunstakademiet i Hordaland), Bernhard Ellefsen (redaksjonsmedlem, Vagant) og Eirik Vassenden (kritikkforsker, UiB). Møteleder er Trond Haugen (kritiker og kritikkforsker).

2. november 2010
Uib

Problemfeltet – kvalitetsbegrepet i litteraturkritikken – åpner opp for både historiske, teoretiske og praktisk-analytiske tilnærminger, heter det i invitasjonen, og videre:
Gjennom litteraturkritikkens historie har kvalitetskriterier og anvendelsen av slike vært diskutert på alle mulige måter, dels basert på estetisk filosofi, dels empirisk-sosiologiske undersøkelser, dels retoriske lesninger, og i det siste også på moderne hjerneforskning. Så hva er estetisk kvalitet? Hvordan gjenkjenner vi kvalitetsvurderinger i et historisk materiale? Og hvordan forvaltes litterær verdi i samtid og ettertid? Seminaret vil rette særlig oppmerksomhet mot hvordan kvalitetsbegrepet har vært forstått og satt under press i norsk litteraturkritikk i perioden 1870-2000, men også bredere kontekstualiseringer ønskes velkomne. Mer informasjon om seminaret finnes på prosjektets nettsider.

Tidligere har prosjektet arrangert et forskningsseminar ved NTNU i Trondheim 22. – 24. oktober 2009, med tema Litterær tidsskriftkritikk etter det moderne gjennombrudd. Videre i prosjektperioden vil det bli arrangert forskningsseminar om kritikken som institusjon (Kristiansand 2011) samt en større internasjonal kritikkonferanse (Oslo 2012).

Men er det bra? Litteraturkritikk og kvalitetsbegrepet

Program

Sted alle dager: Universitetet i Bergen, Auditorium 130, Bjørn Christiansens Hus, Christiesgt. 12 (Psykologibygget)

Torsdag 4.11.

Kl. 9.30–10.00: Morgenkaffe
10.15: Åpning av seminaret
10.30: Jahn Thon (UiA): Hva er verdisetting i litteraturen? En teoretisk drøfting.
11.00: Frode Helmich Pedersen (UiB): Et forsvar for det litterære kvalitetsbegrepet på bakgrunn av tidlig-romantisk tysk estetikk
11.30–11.45: Pause
11.45: Bernhard Ellefsen (UiA): Forurenset tolkning? Om argumenter for estetisk verdi
12.15: Jørgen Sejersted (UiB): Barokke kvaliteter?
12.45–13.45: Lunsj
13.45: Siv Gøril Brandtzæg (NTNU): Kvalitet og kvantitet – Litteraturkritikk i 1700-tallets England
14.15: Arnfinn Åslund (UiO): Bjørnsons kvalitetsbegrep
14.45–15.15: Kaffe og frukt
15.15: Irene Iversen (UiO): Estetikk og politikk. Kjønnsskiller i Ibsen-resepsjonen 1880-1890
15.45: Frode L. Boasson (NTNU) Vitalisme og kvalitetsvurdering 1890–1930
16.15: Evt. diskusjon

20.00: Er litteraturkritikken historieløs?

Debattarrangement på Café Opera med Espen Stueland (kritiker og forfatter), Øyunn Viken (leder ved Skrivekunstakademiet i Hordaland), Bernhard Ellefsen (redaksjonsmedlem, Vagant) og Eirik Vassenden (kritikkforsker, UiB). Møteleder: Trond Haugen (kritiker og kritikkforsker).
Kritikken er som en dement, eldre herremann: Den husker lite og den husker dårlig. Hver høst gis det ut og anmeldes det en mengde nye bøker, og hvert år gjentar stort sett det samme seg: Kritikken roper ut om det NYE, det EPOKEGJØRENDE, det UHØRTE. Ved nærmere ettersyn viser det seg imidlertid at det man fant verken var nytt eller nødvendigvis epokegjørende. Ofte var det ikke engang spesielt bra, sammenliknet med foreleggene. Kritikken hadde bare glemt at den hadde sett det før. På den annen side: Skal enhver debutant slås i hodet med litteaturhistorien? Bør ikke kritikken være historieløs? Har den ikke en forpliktelse overfor den ennå ikke leste boken? Og har ikke også kritikeren en forpliktelse overfor sin egen dømmekraft, uavhengig av litteraturhistoriens autoritative dommer?

Fredag 5.11.

10.15: Knut Ove Arntzen (UiB): Teaterkritikkens forvandlinger mellom konvensjonsdyrking og løpsk teatermaskin
10.45: Christine Hamm (UiB): Fra Løveid til Fosse: Resepsjonen av Balansedame og Namnet
11.15–11.30: Pause
11.30: Nina Goga (HiB): Kritikken, kvaliteten og den prisbelønte bildeboken
12.00: Kristoffer Jul-Larsen (NTNU): Kvalitetsvurderingen i NRK radio
12.30–13.30: Lunsj
13.30: Suze van der Poll (Amsterdam Universitet): Autentisitet eller lån?
14.00: Eivind Tjønneland (UiB): Dikterbiografi og kvalitetsvurdering
14.30–14.45: Pause
14.45: Sigurd Tenningen (UiA): Kvalitetsvurdering i Sigurd Hoels litteraturkritikk
15.15: Erik Bjerck Hagen (UiB): Profil-kretsens litteraturkritikk: Økland, Vold, Heggelund
16.00: Evt. diskusjon

19.00: Middag for seminardeltakerne

Lørdag 6.11.

10.15: Sissel Furuseth (NTNU): Fra sjel til hjerne: den neurokognitivistiske kvalitetsdiskursen
10.45: Eirik Vassenden (UiB): Magefølelse. Nese for kunst. Ryggmargsrefleks. Artikulasjon av estetisk erfaring som litteraturkritisk grunnproblem
11.15–11.45: Kaffe og frukt
11.45: Trond Haugen (NB): Den kritiske funksjonen – eller noen metodologiske utfordringer til litteraturkritikkens historie
12.15–13.00: Kvalitetsbegrepet og kritikkhistorien: Oppsummering og diskusjon


Bildet: Det psykologiske fakultet, UiB, © Universitet i Bergen