Kritikerlaget

Mer musikkanmeldelser i P2

NRK satser mer på kritikk. Turid Birkeland vil profilere sine anmeldelser og sine anmeldere bedre. Samtidig vil musikkanmeldelser komme sterkere inn i sendinger i Kulturnytt i P2 og i publisering på NRK.no.

Kritikerlaget 01. desember 2001 Musikk

Kultursjef Turid Birkeland og ledergruppen i NRK Kultur gjennomgikk nylig bruken av anmeldelser i P2. Utgangspunktet har vært at anmeldelser er viktige for NRK som merkevarebygging og konkurransestrategi.
I oktober 2001 arrangerte Norsk kritikerlag et seminar om NRK og kritikken i Rådhusgtaten 7. Da uttalte kultursjef Birkeland at «NRK ønsker å gjøre NRK-stemmene tydeligere og anmelderiet mer bevisst. Vi har vært for mye kulturlivets tillitsvalgte i stedet for deres vaktbikkjer». «NRK har et kjempepotensiale innen anmelderiet. Vi når ut til mange. En kritiker i NRK skal være en farlig røst og ikke bare en av mange røster,» sa Turid Birkeland.

Kulturnytt

Etter en intern prosess i NRK begynner nå resultatene å komme. Våren 2002 vil flere nye tiltak blir satt i gang. De daglige sendinger i Kulturnytt i P2 kl. 8.05 og kl. 16.03 er fortsatt den viktigste daglige kanal for radiokritikken. Nytt er at musikkanmeldelser kommer inn en til to ganger ukentlig, første gang ved Oslo kirkemusikkfestival i første uke av mars.
Filmkritikken står som tidligere sterkt på fredager. Teaterkritikker vil som før komme jevnlig.
En slik kabal innebærer at antallet litteraturkritikker blir gjennomsnittelig to i uken, noe mindre enn hittil.
Et mål for den nye giv er at NRKs kritikere skal være synlige og toneangivende. Anmelderkorpset skal bestå av færre personer, men med desto tydeligere profil for NRKs lyttere og lesere.
Neste trinn i den interne prosessen i NRK er nå å vurdere personutvalget i dette anmelderkorpset. Både faste medarbeidere og frilansende kritikere skal benyttes.