Midler til kunst- og kulturkritikk

I Kulturrådets rådsmøter før sommeren ble kunst- og kulturkritikk vedtatt som en av tre satsninger.

8. august 2017
Editorial bunad   lars korff lofthus
Lars Korff Lofthus' prosjekt ‘Editorial Bunad, i samarbeid med Bent René Synnevåg.

Før sommeren, nærmere bestemt 12. og 13. juni møttes rådet for to fulle dager med samtaler, diskusjoner og vedtak. Kulturministeren og familie- og kulturkomiteen var også tilstede.

På Kulturrådets nettsider kan man lese at rådet de siste tre årene har avsatt egne midler til forsøksordninger eller spissede utlysninger. I rådsmøtet i juni ble det bestemt at midlene i år skal gå til «større tiltak, utlysingar og/eller forsøksordningar som kan forankrast i dei strategiske satsingsområda til rådet, eller til tiltak eller utlysingar som rådet vil satse på.» Dermed ble det avsatt midler til følgende tre satsninger i 2017:

• Tre millionar kroner til ei utlysing av midlar til kunst- og kulturkritikk.
• 2,6 millionar kroner til særlege satsingar/utlysingar til kunst og kultur for barn og unge på dei ulike fagområda, mellom anna eit pilotforsøk for samarbeid mellom barn og unge og forfattarar innanfor ordninga litteraturprosjekt (sjå under litteratur lenger nede på sida).
• Ein million kroner til styrking av forskingsprosjektet Kunst, kultur og digitalisering. Kunstens former i en digital tid.

En ytterligere styrking kunst- og kulturkritikken er positivt, i en tid der innholdsmarkedsføring gjør inntog, og der redaksjoner rundt forbi opererer under stadig strammere økonomiske vilkår, med den frie kritikken og dermed også et mangfold i det offentlige ordskiftet under press.

Les hele redegjørelsen fra Kulturrådet her.