Midlertidig stipend

Midlertidig stipend under Statens kunstnerstipend er utlyst.

3. juli 2020

19. juni vedtok Stortinget å etablere en midlertidig stipendordning under Statens kunstnerstipend. Ordningen skal være et supplerende tiltak for å opprettholde kontinuitet i kunstnerisk produksjon, aktivitet og etterspørsel i forbindelse med Covid-19-utbruddet.

Ordningen har en økonomisk ramme på kr 70 000 000, og stipendet er på kr 100 000. Stipendet kan søkes av og tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge.

Søknadsfristen er 5. august 2020.
Vi oppfordrer alle aktive kritikere til å søke stipendet, ikke minst for å vise behovet.

For mer informasjon og søknadsskjema, se her.