Kritikerlaget

Kalender

Mona Levin fikk Reidar Mjøens legat 2001

Mona Levin er mottaker av Reidar Mjøens legat for 2001. Seksjonen for teater, musikk og dans utdeler hvert år et reisestipend for en særlig fortjenstfull innsats som kritiker.

Kritikerlaget 10. juni 2001 PriserTeater

Mona Levin er teaterkritiker i Aftenposten med musikkteater som spesialområde.
I sin tale sa seksjonsleder Emil Otto Syvertsen at Mona Levin vet mer enn de fleste hva som skal til – og hva det koster – å stå frem for publikum. «Hun har en grundig og bred fagkunnskap, og kanskje nettopp derfor har hun både kunstnerens og journalistens respekt. Hun kjenner kravet om absolutt presisjon i utarbeidelsen, grundig forarbeid og analyse, og det absolutte krav til etterrettelighet,» heter det i begrunnelsen for prisutdelingen.