Morgendagens kritiske offentlighet

Panelsamtalen «Morgendagens kritiske offentlighet» fant sted under Kulturytring 2023. Se opptak fra samtalen her.

27. juni 2023
Dette
Skjermdump fra video.

Under årets utgave av Kulturytring inviterte Tekstallianse, Norsk Tidsskriftforening, Norsk Kritikerlag og Tekstallmenningen til en samtale om den akutte situasjonen for tidsskrifter og kritikere, og om hvilke kulturpolitiske grep som kan iverksettes for å sikre morgendagens kritiske offentlighet.

Opptak fra samtalen kan sees her.

Utgangspunkt for samtalen var følgende:
Skal kunsten skal ha en vital rolle i det norske demokratiet, må den ikke bare produseres, men også diskuteres offentlig. I dag er avisenes kulturdekning kraftig redusert. Dermed faller mer av ansvaret for ordskiftet rundt landets rike kulturliv på tidsskriftene.

En sentral del av mediepolitikken utøves gjennom Kulturrådet. I deres niende områdeplan heter det at «den uavhengige kunst- og kulturkritikken analyserer, fortolker, perspektiverer og kommenterer kunstverk og overordnede kulturelle utviklingstrekk og er slik en premissleverandør for en levende kritisk offentlighet».

En ny ordning for tidsskrift og kritikk ble introdusert i 2019 med utgangspunkt i utredningen Kulturtidsskriftene, som bl.a. viste at mange av kulturtidsskriftene hadde vedvarende svak økonomi. Men ordningen har ikke blitt fulgt opp med friske midler, og resultatet er at den offentlige debatten om det norske kunstlivet står i fare.

Panel:
Torstein Tvedt Solberg, Familie- og kulturkomitéen (Ap)
Sigmund Løvåsen, Kulturrådet
Grunde Almeland, Familie- og kulturkomitéen (V)
Meera Manjit Kaur, kunstkritiker i Kunstavisen, Periskop og Morgenbladet
Audun Lindholm, ansvarlig redaktør Vagant

Samtaleleder var Guro Kleveland, redaktør og daglig leder Ballade.

Panelsamtalen ble arrangert av Tekstallianse, Norsk Tidsskriftforening, Norsk Kritikerlag og Tekstallmenningen.