Kritikerlaget

Nasjonalisme og kunst

Velkommen til kritikersalong om nasjonalisme og kunst onsdag 4. november kl. 18.00–20.00 på Kunstnernes Hus.

Kritikerlaget 23. oktober 2015 KunstNyheterKritikersalong
Flag of norway

Nasjonalisme har vært et sentralt element i norsk kunst i 150 år. Fra nasjonalromantikkens nasjonsbygging, via avantgardismens kunst som verktøy til å bekjempe nasjonalisme – til politisert samtidskunst. Hva er det med fenomenet nasjonalisme som trigger kunst og kunstnere?

De siste par årene har kunsten gjentatte ganger bekreftet – og brutt etablerte myter og forestillinger om Norge og det norske. De to siste årene alene har gitt oss nyfortolkninger av Eidsvollsmenn og Kongo-parken fra 1914, massive diskusjoner om minnesmerker – fra Utøya til Jernbanetorget – samt en rekke utstillinger som tar for seg nasjonale myter.

Utstillinger som Nasjonalmuseets Det magiske nord, Bomuldsfabrikkens utstilling Krigsbilder. Kunst under okkupasjonen 1940–45 og Marianne Heskes House of Commons, der hun stiller opp en husmannsstue foran Stortinget, tar alle for seg ideer om Norge og det norske.
Parallelt tematiserer en rekke samtidskunstnere norsk nasjonalisme, gjennom kritisk blikk på den norske nasjonsgrensen og «norsk kultur». Ingen kunstnere nevnt, ingen glemt.

Spørsmålet er om visse nasjonale trekk alltid være et uunngåelig element i kunsten? Er selv den norske nasjonalismekritikken preget av et «norsk» tankegods? Og er nødvendigvis nasjonalistiske innslag i kunst tegn på et underliggende totalitært tankegods og brunt grums? Er konstruksjonen av nasjonen Norge et, i seg selv, spennende tema å behandle kunstnerisk?

Spørsmålene er mange, temaet er vidt. Vi har hyret inn et sterkt panel til å snakke fritt og utdypende om kunst og nasjonalisme:
Emil Finnerud, billedkunstner, kritiker og kunstansvarlig i Natt & Dag
Bård Larsen, historiker og prosjektleder i tankesmien Civita
Bo Krister Wallström, kunstfaglig rådgiver i KORO

Samtalen ledes av Nicolai Strøm-Olsen, redaktør i Frekk Forlag og daglig leder i KUNSTforum.

Fri entré.

Salongen er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.