Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

NJ øker frilanssatser

Norsk Journalistlags nye frilanssatser ble lansert forrige uke.

Kritikerlaget 22. april 2018 Nyheter
Foto andrea gjestvang
Foto: Andrea Gjestvang

På tirsdag forrige uke ble de nye veiledende frilanssatsene til Norsk Journalistlag lansert, drøye to uker etter at rammeavtalen mellom NJ-organiserte frilansere og arbeidsgiverforeningen MBL tråde i kraft. Satsene viser blant annet at for en dagvakt på 7,5 timer bør en frilansjournalist få 5.595 kroner, mens en fotograf bør ha 6.105 kroner. Ser man på de øvrige satsene, så kommer det frem at disse er noe høyere enn de veiledende satsene til Norsk kritikerlag. For eksempel anbefales kr. 5 595,- for anmeldelse, mot 4 700,- hos Kritikerlaget. Videre foreslår NJ for eksempel 20 146,- for et portrettintervju, og 17 908,- for en reportasje.

Det er et arbeidsutvalg bestående av blant andre frilanserne Sindre Leganger og Kyrre Lien som har jobbet frem de konkrete satsene med utgangspunkt i gjennomsnittslønnen for NJ-organiserte journalister, som i 2017 var på 567 073,-

De nye satsene er utviklet på bakgrunn av en spørreundersøkelse, for slik å danne et mer realistisk bilde av tingenes tilstand. I tillegg er kostnader som kontorleie, regnskapsføring, datautstyr, telefon, kontorrekvisita, foto-og videoutstyr, etterutdanning, programvare, forsikringer, feriepenger og pensjon hensyntatt.

I noen tilfeller vil de nye satsene innebære en dobling av honorarene, noe som i seg selv ikke umiddelbart er realistisk. Til dette sier Lien:

– Jeg har ingen umiddelbar forventning til at alle frilansere skal få doblet honoraret sitt. Men jeg håper det blir større bevissthet rundt hva et honorar innebærer. Noen frilansere tjener bedre enn satsene vi foreslår, og en del tjener dårligere. Målet er å heve gjennomsnittslønnen.

Les saken i sin helhet på Journalisten.no.