Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

NJ og Kritikerlagets kringkastingsstipend

Norsk Journalistlag og Norsk kritikerlag utlyser i fellesskap to stipend til frilansere som produserer kritikk til etermedia innenfor områdene teater, musikk, dans, kunst eller litteratur, eller produserer mediekritikk i eller av etermedia. Frilansere som ønsker å etablere seg som mediekritikere, kan også søke.

Kritikerlaget 06. november 2017 Utlysninger

Det kan søkes om reisestipend på 20 000 kr eller arbeidsstipend på 17 500 kr. Det kreves ikke medlemskap i lagene.

Søknadsfristen er 10. desember 2017.

Nærmere opplysninger og eget søknadsskjema finnes på www.kritikerlaget.no eller fås ved henvendelse til Norsk kritikerlag, tlf. 22 47 24 30.

Stipend og skatt
Vi som tildeler stipendet, er ansvarlig for at utbetalingen er skattemessig korrekt. Vi ber deg derfor om å lese redegjørelsen under – og fylle ut alle rubrikkene i søknaden.
• Selvstendige næringsdrivende får normalt hele stipendbeløpet utbetalt. Reisestipend og arbeidsstipend behandles likt. Vi innberetter utbetalingen til skattemyndighetene, og mottakeren fører selv inntekter og utgifter i sitt regnskap. Du er normalt selvstendig næringsdrivende hvis du mottar honorarer for skribentvirksomhet, journalistikk mv som næringsinntekt. Du er også næringsdrivende hvis du mottar royaltyinntekter for bøker.
• For lønnstakere er det andre regler:

o Reisestipend er trekkfritt (det betyr at vi ikke trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift) dersom du leverer anslag over reiseutgiftene sammen med søknaden. Forutsetningen er at anslaget over reiseutgiftene er minst like stort som stipendbeløpet – i dette tilfellet minst 20 000 kr. Vi innberetter dette til skattemyndighetene som trekkfritt stipend. Du må selv ta vare på kvitteringene for reise-, hotell- og andre oppholdsutgifter slik at du kan dokumentere overfor skattemyndighetene at du ikke skal betale skatt av stipendet. Men eventuelle overskudd skal tas med i selvangivelsen.

o Alle andre stipend er trekkpliktig, for eksempel arbeidsstipend. Da må vi betale arbeidsgiveravgift og trekke skatt. I de fleste kommuner er arbeidsgiveravgiften på 14,1 prosent. Dette innebærer at stipendbeløpet reduseres til 17 500 kroner. Du må betale skatt av dette beløpet. Vi innberetter dette til skattemyndighetene som trekkpliktig stipend.