Kritikerlaget

NJ og Kritikerlagets kringkastingsstipend for frilansere

Norsk Journalistlag og Norsk Kritikerlag lyser i fellesskap ut tre frilansstipender, med søknadsfrist 1. mars 2023.

Kritikerlaget 09. januar 2023 UtlysningerNyheter
Pexels picjumbocom 210661
Kilde: Pexels / picjumbo

Kringkastingsstipend for frilansere

Norsk Journalistlag og Norsk Kritikerlag lyser i fellesskap ut tre frilansstipender. Stipendet kan gå til frilansere som produserer kritikk til etermedia innen områdene teater, musikk, dans, kunst eller litteratur, eller til frilansere som produserer mediekritikk i, eller av, etermedia. Frilansere som jobber med å etablere seg som mediekritikere kan også søke. Det er ikke krav om å være medlem i NJ eller Kritikerlaget for å søke stipendet.

I 2023 tildeles det inntil tre stipender.

Stipendet kan tildeles enten som reisestipend på kr. 25 000,- eller som arbeidsstipend (kr. 21 475,- for lønnstakere, kr. 25 000,- for selvstendig næringsdrivende). Spesifiser i søknaden om du søker reisestipend eller arbeidsstipend.

Hvordan søke:

Fyll ut og send inn søknadsskjema, som du finner nederst på denne siden.

Til sist i skjemaet må du laste opp én samlet fil med alle vedlegg til søknaden.

I prosjektbeskrivelsen gjør du rede for hva du skal bruke stipendet til. Søker du reisestipend må du også legge ved et enkelt budsjett med kostnader til reise, overnatting og andre utgifter. Alle vedleggene skal leveres samla i ett Word- eller .pdf-dokument, det er ikke anledning til å levere i andre format.

Dokumentet skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av utdanning og yrkeserfaring (inntil 1/2 side)
  • Kort prosjektbeskrivelse (inntil 1 side)
  • Tre arbeidsprøver/kopier av manus
  • Eventuelt budsjett

Mer informasjon finnes her.

Har du spørsmål om stipendet? Ta kontakt med Kritikerlaget på e-post kritikerlaget@kritikerlaget.no