Kritikerlaget

Nominasjonene til Kunstkritikerprisen 2014 er klare

Utstillinger i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Kunstnernes Hus og Nordnorsk kunstmuseum er nominert til Kunstkritikerprisen 2014

Kritikerlaget 12. februar 2015
Kunstkritikerprisen 2014

Våren 2015 utdeles kunstkritikernes egen pris for syvende gang. Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag har nominert følgende tre utstillinger:

To Everything There is a Season av Vanessa Baird i Kunstnernes Hus
18. juni-27. juli 2014

To Everything There is a Season av Vanessa Baird var et av de mest omdiskuterte kunstverkene som ble produsert i 2014.
Det store maleriet ble som kjent, bestilt som en del av utsmykkingen av det nye Helse- og omsorgsdepartementet R6, men ble avvist fordi det, etter sigende, var sentrale folk i dette departementet som opplevde at Bairds arbeid ga ubehagelige assosiasjoner til hendelsene 22. juli 2011. To Everything There is a Season ble derfor aldri montert i R6.
Sommeren 2014 tok imidlertid Kunstnernes Hus grep, og viet en hel overlyssal i 2. etasje til en utstilling av det monumentale verket. Dette var et meget godt grep av Kunstnernes Hus. Prosessen knyttet til avvisningen av Vanessa Bairds arbeid var utgangspunktet for flere offentlige debatter om kunst og kunstnerisk ytringsfrihet, og utstillingen av Everything There is a Season bidro dermed til å reise noen viktige spørsmål omkring kunst i offentlig rom. Ikke minst fikk flere mennesker mulighet til å se dette mye omdiskuterte verket, og dermed gjøre seg opp en egen mening. Utstillingen vakte stor begeistring og opplevdes som viktig, både i lys av Vanessa Bairds posisjon som en av Norges viktigste billedkunstnere, og som en prinsipiell utstilling i en større, viktig diskusjon om kunstnerisk ytringsfrihet og offentlig rom.
Maleriet har i etterkant blitt midlertidig plassert i Kulturrådets lokaler i påvente av sin fremtidige skjebne.

Peder Balke Visjon og revolusjon i Nordnorsk Kunstmuseum
14. juni-12. oktober 2014

Nordnorsk Kunstmuseums utstilling Visjon og revolusjon med arbeider av Peder Balke er en av de største faglige suksessene et norsk kunstmuseum har hatt internasjonalt, når vi holder Edvard Munch utenfor. Utstillingen med hele 63 verk hadde 11 768 besøkende i Tromsø sommeren 2014, og i hele 2014 har den fått om lag 90 presseoppslag. Den er fremhevet i alle kunstkritiske tilbakeblikk på kunståret 2014, og bare i norsk sammenheng representerer den en sterk prestasjon på kunstfeltet. Tidligere førstekonservator ved Maleri- og skulpturavdelingen ved Nasjonalgalleriet Marit Lange står for den tyngste fagartikkelen i utstillingens katalog.
Utstillingen vises nå i National Gallery i London, i fem måneder frem til 12. april 2015, der særlig hans rolle som en av modernismens forløpere fremheves. Nordnorsk Kunstmuseum får dermed vist Balke i en kunsthistorisk sammenheng vi ikke er vant til. Peder Balke er den tredje nordiske kunstner som har fått en separatutstilling i National Gallery, etter Edvard Munch i 1992 og Christian Købke i 2010. Det regnes med rundt 150 000 besøkende i London.
«Vi har en ambisjon om at Peder Balke gjennom denne utstillinga i London skal skrives inn i den internasjonale kunsthistorien. Selvsagt er det viktig for oss at utstillinga blir sett og omtalt av britiske kritikere. Men like viktig er det at mange fra miljøet av kunstvitere, kunsthistorikere og museumsfolk får se hva Balke har å by på med sin kunst. (Direktør Knut Ljøgodt til «Tromsø» 17.11.14)
«Med utstillingen i National Gallery plasseres Peder Balke i en ny, kunsthistorisk
sammenheng. Den betydningen han tillegges gjør at norsk kunst endelig har fått en verdig representant med internasjonal betydning fra tiden før Edvard Munch.» (Kunstforum 27.11.14)
«At National Gallery viser mer enn 60 Balke-malerier, er ikke bare den internasjonalt «uoppdagede» signaturens fortjeneste, men også Nordnorsk Kunstmuseums, som
står som medkurator og har gjort et solid forarbeid. Den pedagogiske innføringen i nordmannens univers er en glede å studere, og en begivenhet det blir interessant å
følge konsekvensene av.» (Kåre Bulie i DN 14.11.14).
«Utstillingen i National Gallery har en meget god logikk i måten den presenterer Balkes livsverk. Endelig har norsk kunst fått en verdig representant med internasjonal betydning fra tida før Edvard Munch. Det er bare å si: Velkommen i det gode selskap, Peder Balke.»(Lars Elton i Dagsavisen 15.11.14).

Alene med naturen. Dahls og Friedrichs landskaper 1810–40 i Nasjonalgalleriet.
10. oktober 2014-4. januar 2015
Alene med naturen. Dahls og Friedrichs landskaper 1810–40 var høstens store satsning på Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur, avd. Nasjonalgalleriet, og en utstilling det var knyttet store forventninger til.
Utstillingen var solid fundamentert i historien, og gjennom sin forskning og et imponerende bredt utvalg verk, evnet den å peke på en interessant relasjon mellom to kunstnere som tidligere kun er antydet i historiebøkene, men som ikke utforsket ordentlig, og i hvert fall ikke tidligere er fremstilt i en utstilling av denne størrelsen.
Det mest imponerende var kanskje likevel utstillingsarkitekturen og –designen, der spesialbelysning lirket frem og understreket stemninger i utvalgte verk, og forhøyninger i rommet antydet et felles ståsted mellom betrakter og kunstner, grep som ga opplevelsen av arbeidene det lille ekstra. Et rom viet videodokumentasjon i nærbilder av enkelte verk kunne tilfredsstille den mest nysgjerrige betrakter.
Utstillingen kom til gjennom et samarbeid med Staatliche Kunstsammlungen i Dresden, og takket være en rekke innlån som i seg selv sier noe om tyngden i prosjektet.
Utstillingen Alene med naturen. Dahls og Friedrichs landskaper 1810–40 fikk gjennomgående gode kritikker i hovedstadavisene, og Lars Elton sier i sin anmeldelse i Dagsavisen 14/10 2014:
«Dahl og Friedrich-utstillingen er en gullgruve for publikum. Monteringen rommer flere scenografiske elementer som forsterker opplevelsen, og moderne teknikk brukes på en god måte. Hvis jeg skulle sette pekefingeren på noe er det savnet av å se den avgrensede perioden i et større perspektiv der hovedverkene blir vist i reproduksjon. Men det er bare en liten detalj som ikke hindrer en stor opplevelse.»
I Dagens Næringsliv 10/10 2014 skrev Kåre Bulie: «Utstillingen er organisert etter motivtype: Fra bildene av bylandskaper beveger den seg gradvis ut i «villere» natur. […] Den som vil studere maleriene i detalj, kan besøke et multimedierom der noen av utstillingens høydepunkter er kraftig forstørret. Ryddige, om enn knappe, veggtekster er greie orienteringspunkter, men alle med den minste interesse for det sammensatte forholdet mellom utstillingens hovedpersoner, bør lese katalogen. «Alene med naturen» er en på alle måter skikkelig utstilling. Den fortjener et stort publikum.» Alt i alt en utstilling som absolutt innfridde forventningene!
Kunstkritikerprisen, utformet av billedkunstner Arne Nøst, tildeles det kunstprosjektet som oppfattes som det mest betydningsfulle i året som gikk. Alle de tre nominerte utstillingene fremstår som verdige kandidater. Vinneren utpekes etter uravstemning blant kunstseksjonens medlemmer.
Tidspunkt og sted for prisutdelingen vil bli offentliggjort senere.