Nominasjoner til Kunstkritikerprisen

Våren 2013 utdeles kunstkritikernes egen pris for femte gang. Kandidatene til Kunstkritikerprisen 2012 er nominert av kunstseksjonen i Norsk kritikerlag, og vi offentliggjør med dette navnene på de nominerte.

15. februar 2013

Kandidatene til Kunstkritikerprisen 2012 er som følger:

Lene Berg, Henie-Onstad Kunstsenter 11. oktober 2012–6. januar 2013
Hovedverket i Henie-Onstads Lene Berg- utstilling var den nyproduserte spillefilmen Kopfkino, der kvinnelige sexarbeidere fortalte historier om seksuelle fantasier som ikke bare utfordret etablerte forestillinger om normalitet og seksualitet, men som også, med kunstnerens ord, kunne sees som et hyperbolsk bilde på serviceøkonomien vi lever i. Men utstillingen var også et tilbakeblikk på de siste 15 årene av Bergs karriere. Arbeider som 33 minutter og Stalin by Picasso befestet bildet av en kunstner som med stor intelligens og integritet utforsker glemte eller fortrengte historiefortellinger og kulturelle tabuer.

Steinar Haga Kristensen: «Fortvilelser i leire», Kunsthall Oslo
4.–20. mai 2012

Det materielle utgangspunktet for utstillingen var flere tonn blåleire som var eltet, formet, glasert og brent til 40 objekter. Satt sammen dannet de alt fra interiører bestående av dysfunksjonelle bruksobjekter, kvasi-arkeologiske funn og utsmykningsrelieffer til 3D-film av nakne kropper som veltet seg rundt i våt blåleire. Gjennom en konseptuell tilnærming til materialet leire var utstillingen en kommentar til alt fra skapelseshistorier og Golem-myter til stil, smak, funksjonalitet, kunsthåndverk og kreativitet. Haga Kristensens energi resulterte her i en flamboyant utstilling preget av konsist kaos, absurd humor, men også dypt alvor.

«Real Life Stories», Bergen Kunstmuseum 4. oktober 2012–
3. februar 2013

«Real Life Stories», en omfangsrik utstilling av kinesisk samtidskunst på Bergen Kunstmuseum. Den var ambisiøst prosjekt, ikke bare i omfang (ti kunstnere vises i tre ulike bygninger), men i aktualitet og måten å spisse utvalget tematisk på, samt svært god presentasjon av verker og kunstnere. Linjene trekkes mellom tydelig politiske ytringer og mer subtile uttrykk, som også knytter an til kinesisk håndverkstradisjon, på en måte som yter rettferdighet til dette enorme og svært komplekse landet.

Kunstkritikerprisen, utformet av billedkunstner Arne Nøst, tildeles det kunstprosjektet som Kritikerlagets medlemmer oppfatter som det mest betydningsfulle i året som gikk. De tre nominerte utstillingene fremstår alle som verdige kandidater.

Tidspunkt for prisutdelingen vil bli offentliggjort senere.