Kritikerlaget

Nominerte til Årets kritikk - teater, musikk og dans

Tre tekster er nominert av en uavhengig jury til årets beste kritiske tekst om et levende kunstuttrykk. Vinneren blir annonsert på Bergen offentlige bibliotek 27. mai.

Kritikerlaget 09. mai 2016 DansMusikkTeater

Norsk kritikerlags seksjon for teater, musikk og dans, Festspillene i Bergen og Norsk teater- og orkesterforening samarbeider om å kåre Årets kritikk, det vil si årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk. Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner. Gjennom å invitere kritikere til å reise, ønsker Festspillene i Bergen, NTO og Norsk kritikerlag sammen å bidra til å styrke en nasjonal og internasjonal offentlighet på det utøvende kunstfeltet og inspirere til en kvalifisert og faglig relevant kritikk. Festspillene i Bergen har bekostet stipendet, mens NTO har dekket jurykostnadene.

De tre nominerte tekstene er:
Magnus Andersson: «Åndelige møter» (Klassekampen 09.11.2015)
Therese Bjørneboe: «Tragedie i breddeformat» (Klassekampen 07.09.2015)
Anette Therese Pettersen: «Stille eufori og ekstase» (Scenekunst.no, 10.11.2015)
Vinneren blir annonsert på Bergen offentlige bibliotek 27. mai under Kritikerlagets årlige debattmøte om Festspillene i Bergen, et møte som i 2016 skal diskutere et sammensatt danseuttrykk, og hvordan dansekritikken forholder seg til det. Samtalen starter kl. 17.30 og Årets kritikk blir annonsert kl. 18.35.

Jury for Årets kritikk 2016 er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem foreslått av Festspillene i Bergen, og ett medlem foreslått av NTO. Juryen har lest kritikker publisert i norskspråklige, redigerte medier i perioden 1.5.2015 til 1.5.2016.

Juryen har bestått av:
- Ida Habbestad (juryleder), musikkritiker og leder for Norsk kritikerlag
- Erling Guldbrandsen, professor ved UiO, musikkritiker i Morgenbladet og fjorårets vinner av Årets kritikk
- Snelle Hall, dansekunstner og teaterviter, førsteamanuensis ved KHiO/Balletthøgskolen
- Jon Refsdal Moe, teaterviter og fra 1. mai dekan ved KHIO, utnevnt av NTO
- Judith Dybendal, teaterkritiker, utnevnt av Festspillene i Bergen

Mer info om kåring og debattmøte, se her og http://www.fib.no/no/Program/?TLp=1086862.
For kommentarer, kontakt leder i Norsk kritikerlag og juryleder Ida Habbestad, tlf. 997 26 559, idahabbestad@mac.com