Kritikerlaget

Kalender

Nominerte til Årets kritikk 2020/2021

De nominerte til Årets kritikk 2020/2021 er klare. Vinneren offentliggjøres under Festspillene i Bergen torsdag 27. mai.

Kritikerlaget 12. mai 2021 PriserFestspilleneNyheter
Foto lawrence lek kopi oitf kopi
Datagenerert film av Lawrence Lek AIDOL 爱道 Oslo Internasjonale Teaterfestival 2021.

Tre tekster er nominert til årets beste kritiske tekst innenfor feltet teater, musikk eller dans. Vinneren blir annonsert under Festspillene i Bergen torsdag 27. mai, og får et reisestipend på 15 000 kroner.

Norsk kritikerlag, Festspillene i Bergen (FiB) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) samarbeider om Årets kritikk, en kåring av årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk. Selv om 2020 har vært et spesielt år både for kritikere og utøvere, har det kommet inn svært mange forslag til Årets kritikk.
– Juryens inntrykk er at aktiviteten og kvaliteten på fjorårets kritikk var høy, sier juryleder Emil Bernhardt.

De tre nominerte er:
Berit Einemo Frøysland: «Å demontere herren sitt hus», publisert i Norsk Shakespearetidsskrift

Med overskudd, fascinasjonskraft og personlig hengivenhet formidler teksten inntrykk fra Oslo Internasjonale Teaterfestival, som i år måtte oppleves digitalt. Distansen og den særegne vekslingen mellom beskrivelse og refleksjon gir diskusjonen et særegent driv.

Magnus Andersson: «Stikker dypt», publisert i Klassekampens musikkmagasin, mandag 26. april 2021

Anmelderen fører leserne inn i omfattende problemstillinger knyttet til fortolkning av sentralt, komplekst orkesterrepertoar, Mahlers ufullendte 10. symfoni med Minnesota Orchestra under Osmo Vänskä. Teksten kombinerer bakgrunnsinformasjon, (selv)kritiske refleksjoner og formidlingsevne med stort overskudd.

Hilde Halvorsrød: «Om å brøle for NRKs døve ører», publisert på Scenekunst.no, 3.12.2020

Teksten fremstår som en velformulert, godt begrunnet og presis kritikk av kultur- og musikkdekningen i vår største medieinstitusjon. Med solid empiri og treffende begrepsbruk ble teksten en referanse i den etter hvert omfattende kritikken som reiste seg mot NRK.

Fjoråret var også et usikkert år for mange kritikere. Likevel har de initiert flere store kulturdebatter. Juryleder Emil Bernhardt sier at de tre nominerte speiler dette spesielle året.
– Frøyslands tekst reflekterer over hva digitale overføringer har å si for scenekunsten. Denne nye formidlingsformen er det flere som har skrevet om i år, sier Bernhardt.

En av de andre store debattene det siste året, var NRKs manglende dekning av klassisk musikk.
– Hilde Halvorsrøds tekst har både satt i gang og vært en referanse i debatten, mens Magnus Anderssons anmeldelse av Mahlers ufullendte symfoni nr. 10 er en grundig og omfattende essayistisk tekst i en dagsavis, sier Bernhardt.

Utdelingen av Årets kritikk 2020/2021 vil finne sted på biblioteket i Bergen 27. mai klokken 17.45, i etterkant av Kritikerlagets og Festspillenes salong om Alan Lucien Øyens verk The American Moth. Salongen og utdelingen vil senere bli tilgjengelig som podkast.

Juryen er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem foreslått av Festspillene i Bergen, og ett medlem foreslått av NTO. Juryen har lest kritikker publisert i norskspråklige, redigerte medier i perioden 1. mai 2020 til 1. mai 2021.

Juryen har bestått av:
- Emil Bernhardt (juryleder), musikkritiker i Morgenbladet, styremedlem i Norsk kritikerlag
- Hedda Fredly, scenekunstkritiker og høgskolelektor i drama, fjorårets vinner 

- Kristian Lykkeslet Strømskag, dramaturg og teatersjef ved Teatret Vårt, utnevnt av NTO

- Mona Levin, teaterkritiker, journalist og forfatter, utnevnt av Festspillene i Bergen
- Jonas Øren, dansekritiker og dansekunstner

For mer informasjon, kontakt Emil Bernhardt, leder for juryen og styremedlem i Norsk kritikerlag: 95930710, emilbe@online.no