Nominerte til Kunstkritikerprisen 2016

Norsk kritikerlag offentliggjør med dette de nominerte til Kunstkritikerprisen 2016.

15. februar 2017
Oddvar i.n. daren, lars paalgard, terje munthe, kile, 1985
Oddvar I.N. Daren, Lars Paalgard, Terje Munthe: 'Kile',1985

På bakgrunn av forslag fra medlemmene i kunstseksjonen i Norsk kritikerlag, har arbeidsutvalget nominert følgende tre utstillinger:

Mattias Härenstam
Svakheter, hemmeligheter, løgner
Vigeland-museet 19.2.2016–15.5.2016
Kurator: Guri Skuggen

Utstillingen i Vigeland-museet var den mest omfattende presentasjonen av Härenstams arbeider til nå, og det var også hans første museumsutstilling. Den besto i hovedsak av håndlagde skulpturer i tre og stein, men også video, tresnitt og installasjon. Tematisk sterkt var det også. Skulpturserien i tre «Jeg er vet at du er der» spiller subtilt på et ønske fra kunstneren om å bringe tilbake sin egen far som døde av selvmord. Som helhet ga utstillingen assosiasjoner til noe taktilt, følsomt, psykologisert, surrealistisk og – i mangel av bedre ord – noe litt horrorfilmaktig, men uten å tendere mot klisjeer og navlebeskuende sentimentalitet. Sist var dette trolig en av de samtidskunstutstillingene i museet som best har mestret det å stille ut nærmest «i skyggen av» Vigeland, og gjennom steinen som materialet også i dialog med den historiske kunstneren.

Stille Revolt: Norsk prosess- og konseptkunst på 70-og 80 tallet
Museet for samtidskunst 4.3.2016–18.9.2016
Kurator: Ingvild Krogvig

Stille Revolt: Norsk prosess- og konseptkunst på 70-og 80-tallet var Ingvild Krogvigs første kuratorarbeid på Museet for samtidskunst. Her hadde Krogvig jobbet frem en forskningsbasert utstilling som med overskudd og vilje til å fascinere publikum løftet frem en mer eller mindre oversett side av norsk kunsthistorie. Den «vanskelige» konseptkunsten ble presentert på en innsiktsfull, pedagogisk og forførende måte, og tegnet et mer sammensatt bilde av en viktig periode i kunsthistorien. Med Stille revolt ønsket museet å revidere forestillingen om konseptkunsten som et tomrom i vår nære historie, og Museet for samtidskunst har absolutt lykkes med sine ambisjoner.

Seeable / Sayable
Kunstnernes hus 28.10.2016–29.01.2017
Kuratorer: Helga Marie Nordby og Ida Kierulf

Utstillingen tematiserte krysningene mellom tekst og bilde i kunsten – et krysningsfelt som alltid har vært der, men som nå virkelig ble tatt på alvor. Gjennom så vel historiske som kontemporære verk, av både internasjonale og norske kunstnere, kommenterte utstillingen de mange aspektene og spenningene mellom tekst og bilde, visuell kunst og litteratur. Seeable/Sayable inkluderte også et større sideprogram med performancer, opplesninger, omvisninger, etc., som bidro til å belyse tematikken, samt en katalog. Ikke minst var utstillingen et samarbeid mellom to naboinstitusjoner, Kunstnernes hus og Litteraturhuset i Oslo – et positivt grep i seg selv.