Kritikerlaget

Normativitet i dansekritikken

Velkommen til kritikersalong om normativitet i dansekritikken lørdag 9. juni kl. 15 på Black Box Oslo.

Kritikerlaget 01. juni 2018 DansNyheterKritikersalong
Pulse dansens hus 17
Tabanka Dance Ensemble

Årets dansesalong tar for seg normativitet i dansekritikken, og finner sted på Black Box Teater i Oslo lørdag 9. juni kl. 15.00.

Temaet for årets dansesalong er normativitet i dansekritikken. Denne tematikken bygger på aktuelle og stadig mer prekære spørsmål som hvem det er som danser, hvordan danseren fremstilles på scenen og med hvilket blikk vi ser på dans. Men det bygger også på spørsmål om noen uttrykksformer, det være seg klassisk ballett eller kontaktimprovisasjon, har som grunnlag kulturelle ideer som er problematiske, eller i det minste utdaterte i dagens brede og sammensatte samfunn. Eller om den hvite middelklasseutøveren fremdeles er relevant i dagens scenekunst.

Salongen vil nærme seg tematikken fra et dansekritikk-perspektiv, med et spesielt fokus på normativitet i forhold til blikk. Begreper som ”white gaze”, ”male gaze”, ”western postmodern gaze” vil fungere som utgangspunkt for samtalen. Målet er å skape større oppmerksomhet rundt de underliggende hypotesene i scenekunsten.

Salongen vil foregå som en forberedt samtale mellom leder av Tabanka Dance Ensemble, Thomas Talawa Prestø, og Sonya Lindfors som driver Urban Apa i Helsinki og er huskoreograf på Zodiak. Som innleder og moderator kommer Deise Nunes.

Salongen gjennomføres i samarbeid med Black Box teater, Dansens Hus og Dansekritikerrørsla og er støttet av Norsk Kulturråd og Fritt Ord.