NORSK KRITIKERLAG INVITERER TIL DEBATTMØTE, 29. OG 30. MAI 2008:

Er moderne operahus egnet for ny musikkdramatikk og ny ballett?

14. april 2008

Møtet går over to ettermiddager, den første med opera, den andre med ballett i fokus.
Logen Bar, Bergen, torsdag 29. og fredag 30. mai kl. 17.00.
Medlemmer av Seksjon for teater, musikk og dans kan søke reisestøtte ved å henvende seg til sekretariet innen 10. mai.

Ballettkunsten og operakunsten har ofte samme arena, men er svært forskjellige når det gjelder nyskaping. Ny ballett med nye koreografier har en sterk posisjon i flere operahus, mens nyskrevne kvalitetssterke operaforestillinger synes å være en mangelvare. Nyskapende operakunst viser seg først og fremst i nye fortolkninger av det kanoniserte repertoaret.

Våren 2008 aktualiseres situasjonen i Norge, når Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika åpner sin første sesong. Festspillene i Bergen for sin del åpner med en ny produksjon av Kaija Saariahos opera fra 2000, L?amour de loin. Festspillene presenterer også en helt ny ballett, et samarbeid mellom Norges ledende kompani for samtidsdans, Carte Blanche, og Iceland Dance Company. Kritikerlaget og Festspillene i Bergen inviterer til debatt: Er moderne operahus en egnet arena for å utvikle nyskrevne produksjoner? Er de bevegelige nok til å unngå å bli en byrde for nyskapende krefter? Er komponistene i stand til å takle sjangerens utfordringer, og hva med regissørene og koreografene?

Kritikerlaget har representanter for regissører, operasjefer, ballettsjefer, koreografer, komponister og kritikere for å se nærmere på situasjonen i to ettermiddager, den første viet opera, den andre ballett.

Panelet består av:

  • Ina Christel Johansen, koreograf

  • Arne Fagerholt, leder av dansekompaniet Carte Blanche

  • Inger-Margrethe Lunde, ballettkritiker Aftenposten

  • Anne Gjevang, sanger og casting director

  • Henrik Hellstenius, komponist

  • Erik Steinskog, musikkforsker og kritiker i Bergens Tidende

  • Ståle Wikshåland, musikkforsker og kritiker i Dagbladet
  • Ordstyrer
    Astrid Kvalbein, Norsk kritikerlag

Arrangementet er støttet av Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.

Om paneldeltakerne:
Ina Christel Johansen er koreograf, Festspillaktuell med forestillingen Ambra.
Arne Fagerholt leder dansekompaniet Carte Blanche, som er Festspillaktuell med den nye balletten Ambra
Inger-Margrethe Lunde er ballettkritiker i Aftenposten.
Anne Gjevang er sangsolist (alt) med en omfattende internasjonal karriere, fortrinnsvis innen opera. Hun har sunget de flest store standardroller på verdens viktigste operascener, men har også erfaring fra samtidsopera, blant annet Berndt Alois Zimmermanns legendariske Die Soldaten og Antonio Bibalos Macbeth. Hun er nå casting director og som sådan del av den nye ledelsen som tar over ved Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika i august i år.
Henrik Hellstenius er komponist med flere musikkdramatiske verker på verklisten.
Erik Steinskog er førsteamanuensis i musikkvitenskap ved Griegakademiet, Bergen og er musikkritiker i Bergens Tidende.
Ståle Wikshåland er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, og er musikkritiker i Dagbladet, Oslo. For tiden leder han et forskningsprosjekt om opera, estetikk og politikk på sent 1700-tall.
Astrid Kvalbein er musikkritiker i Aftenposten, med tidligere kritikererfaring fra blant annet VG, Morgenbladet og Dagsavisen. For tiden er Kvalbein doktorgradsstipendiat ved Norges Musikkhøgskole på et prosjekt om komponisten og kritikeren Pauline Hall (1890?1969).