Norsk kritikerlag inviterer til Kritikersalong, tirsdag 6. mai kl. 19.00 i Litteraturhuset i Oslo

Wergeland

14. april 2008

Har ikke kunsten andre hensyn enn seg selv? Trond Haugen, Frode Helland og Dagne Groven Myhren i samtale om Jan van Huysums Blomsterstykke ? et av høydepunktene i Henrik Wergelands forfatterskap. Ordstyrer er Kaja Schjerven Mollerin.

Arrangementet er støttet av Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.