Kritikerlaget

Norsk kritikerlag/Norsk Journalistlags kringkastingsstipend

Kritikerlaget 15. oktober 2010 Utlysninger

Norsk Journalistlag og Norsk kritikerlag utlyser i fellesskap to stipend til frilansere som produserer kritikk til etermedia innenfor områdene teater, musikk, dans, kunst eller litteratur, eller produserer mediekritikk i eller av etermedia. Frilansere som ønsker å etablere seg som mediekritikere, kan også søke.

Søknadsfrist 15. november 2010.

Det kan søkes om reisestipend på 20 000 kr eller arbeidsstipend på 17 500 kr. Det kreves ikke medlemskap i lagene. Søknadsskjema kan lastes ned her.