Kritikerlaget

Norsk kritikerlag/Norsk journalistlags kringkastingsstipend

Norsk Journalistlag og Norsk kritikerlag utlyser i fellesskap to stipend til frilansere som produserer kritikk til etermedia innenfor områdene teater, musikk, dans, kunst eller litteratur, eller produserer mediekritikk i eller av etermedia. Frilansere som ønsker å etablere seg som mediekritikere, kan også søke.

Kritikerlaget 27. november 2011 ØkonomiUtlysninger

Det kan søkes om reisestipend på 20 000 kr eller arbeidsstipend på 17 500 kr. Det kreves ikke medlemskap i lagene.

Vi som tildeler stipendet er ansvarlig for at utbetalingen er skattemessig korrekt. Vi ber deg derfor om å lese redegjørelsen og fylle ut alle rubrikkene i søknadsskjemaet.

Søknadsskjema med veiledning finner du i pdf-filen nedenfor.