Norsk kritikerlags høstseminar 22. oktober

Høstseminaret diskuterer begrepet «finkultur» i lys av kritikken som fremkom etter FrPs angrep på Norsk kulturråd.

11. oktober 2007

Mandag 22. oktober kl. 10.00?15.00
Forfatternes Hus, Rådhusgt. 7, Oslo

  Fra programmet:
 • Innledning ved Dag Solhjell om den kulturpolitiske debattens utvikling i Norge
 • Paneldebatt med Dag Solhjell, Magnus Marsdal, Åse Kleveland, Ståle Wikshåland og Karin S. Woldseth.

 • Debattleder: Marta Norheim


Les <LINK http://kritikerlaget.no/index.php?id=85&tx_ttnews[tt_news]=292&tx_ttnews[backPid]=10&cHash=ce249ee21f>hele programmet – klikk her!

Penger og byråkrater legger føringer på kulturen som for hvert år mister makt over seg selv, sier kunstsosiolog Dag Solhjell til <LINK http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1.3700711>nrk.no.


  Begrepet «finkultur» har i en årrekke stått sentralt i den kulturpolitiske meningsutvekslingen og ble for alvor aktuelt igjen i kjølvannet av FrPs landsmøte i første halvdel av mai i år ? der <LINK http://www.nrk.no/nyheter/1.2435554>«De omtalte rådet som en høyborg bestående av elitistiske åndssnobber».
  Og partiets kulturpolitiske talsmann, Ulf Erik Knudsen, varslet at partiet, om det fikk muligheten, ville endre norsk kulturpolitikk vesentlig. I korthet går dette ut på at de såkalt smale og elitistiske kunstuttrykkene ikke lenger skal være offentlig finansiert, isteden anfører partiet på nettsidene sine, at <LINK http://www.frp.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=14389/>«Norge trenger et levende kulturliv, fritt for politisk styring og basert på personlig engasjement og frivillighet.»

  Norsk kritikerlag ønsker med årets høstseminar å skape en nyansert debatt mellom aktører som representerer forskjellige syn og perspektiver på begrepet «finkultur», behovet for kunstnerisk mangfold og offentlig finansiering av kunstlivet.