Kritikerlaget

Kalender

Norsk kritikerlags reisestipend 2011

Med forbehold om styrets godkjenning utlyses det 10 reisestipend à kr 15 000 til kritikere. Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter i Norge.

Kritikerlaget 15. september 2010 Utlysninger

Med forbehold om styrets godkjenning utlyses det 10 reisestipend à kr 15 000 til kritikere. Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

Formålet med stipendiet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser.

Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer. Søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad. Søknaden skal imidlertid inneholde:

• Søkererens navn, adresse, telefon, e-post, fødselsnummer (11 sifre), bankkontonummer og skattekommune
• CV
• Prosjektbeskrivelse (redegjørelse for reisens formål, hva som skal studeres etc.)
• Publiseringsplan
• Arbeidsprøver i form av minimum tre kritikker
• Reisebudsjett

Søknaden sendes Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo. Søknaden må være poststemplet senest 15. oktober 2010. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet. Søknader mottatt på e-post godtas ikke.