Kritikerlaget

Kalender

Norsk kritikerlags reisestipend 2017

Med forbehold om styrets/årsmøtets godkjenning utlyses det ti reisestipend à kr 15 000 til kritikere.

Kritikerlaget 01. september 2015 ØkonomiUtlysninger

Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

Formålet med stipendiet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser.

Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer. Søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad. Søknaden skal imidlertid inneholde:

• Søkererens navn, adresse, telefon, e-post, fødselsnummer (11 sifre), bankkontonummer og skattekommune
• Opplysninger om tidligere mottatte stipend de siste fem årene og om det søkes andre stipend i år
• CV
• Prosjektbeskrivelse (redegjørelse for reisens formål, hva som skal studeres etc.)
• Publiseringsplan
• Arbeidsprøver i form av minimum tre kritikker
• Reisebudsjett

Søknaden sendes Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo.

Søknaden må være poststemplet senest 17. oktober 2017. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet. Søknader mottatt på e-post, godtas ikke.