Utlysning: Norske lydlandskap – støtte til tekster om musikk

Norsk Komponistforening lyser ut kr. 100 000,- øremerket tekstproduksjon om norske komponister og lydlandskap. Søknadsfrist 1. desember 2021.

25. oktober 2021
Adobestock 229773855–foto ronny behnert
Foto: Ronny Behnert

Et vitalt musikkliv er avhengig av et mangfoldig ordskifte, av at det fins grobunn for fordypning, refleksjon og diskusjon, og av at musikken og de ulike sammenhengene den inngår i stadig settes i nye perspektiver.

Norsk Komponistforening ønsker å stimulere til at det skrives om og forskes på norske komponisters verk og betydning innenfor hele bredden av estetiske praksiser. De har derfor satt av 100 000 kroner øremerket tekstproduksjon om norske komponister og lydlandskap.

Ordningen er åpen for alle å søke på – f.eks. musikkforskere, kritikere, musikere, komponister eller andre som har betraktninger om komposisjonsvirket fra andre ståsteder eller fagfelt.

Det kan søkes om støtte innen to nivåer:
Tekstarbeid kr. 11 500,-
Større tekstarbeid kr. 17 000,-

Søknaden må inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med redegjørelse for prosjektets tematikk, vinkling og motivasjon
  • Søknadsbeløp ledsaget av kort informasjon om planlagte arbeidsmetoder og forventet arbeidsomfang
  • Plan for publisering og/eller for annen formidling av tekstens innhold
  • Informasjon om søkerens tidligere tekstproduksjon og/eller annen relevant erfaring for prosjektet, samt 3-5 relevante arbeidsprøver
  • Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist: 1. desember 2021

Søknaden vurderes og avgjøres av et eksternt utvalg med tekst- og musikkfaglig kompetanse.