Kritikerlaget

Kalender

Norwaco-stipend

Kritikerlaget utlyser tre stipender med søknadsfrist 13. juni 2022.

Kritikerlaget 10. mai 2022 UtlysningerNyheter
Pexels jessica lewis creative 606541
Kilde: Pexels / Jessica Lewis

Norsk kritikerlag utlyser tre prosjektstipender à kr. 55 000,- til frilansere som produserer kritikk til etermedia innenfor områdene teater, musikk, kunst eller litteratur, eller produserer mediekritikk i eller av etermedia. Frilansere som ønsker å etablere seg som mediekritikere, kan også søke. Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

Søknadsfrist: 13. juni 2022

Utgangspunktet er søkers aktivitet. Deretter vektlegges hvilke stipender søker har mottatt de siste fem år. Det legges særlig vekt på søknadsbegrunnelsen. Her er det viktig å gjøre rede for hvordan stipendet skal brukes. Stipendet utbetales som næringsinntekt.

Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer. Søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad.
Søknaden må inneholde:
• Søkerens navn, fødselsår, adresse, telefon og e-post
• Opplysninger om tidligere mottatte stipend de siste fem årene
• CV – NB! ikke oppgi sensitive personopplysninger!
• Prosjektbeskrivelse med budsjett
• Arbeidsprøver i form av tre kritikker

Søknaden sendes som ett vedlegg i pdf-format til kritikerlaget@kritikerlaget.no, innen 13. juni 2022. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet.