Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Ny leder i Norsk kritikerlag

På årsmøtet den 29. mars 2003 mars ble Trond Haugen enstemmig valgt til ny leder for Norsk kritikerlag. Han tar over etter Torkil Baden som har sittet i fem år.

Kritikerlaget 31. mars 2003
Trond haugen 01

Baden har på en imponerende og engasjerende måte sørget for å holde de ulike seksjonene for litteraturkritikk, kunstkritikk og teater-, musikk- og dansekritikk sammen i et velorganisert og etter hvert selvfølgelig kritikerlag.
Nå er det på tide å kreve reelle endringer i rammene for kritikernes virksomhet, sier Haugen, og varsler offensiver både
overfor departementet, andre skribentorganisasjoner og arbeidsgivere.
Det viktigste er likevel at vi med etableringen av Kritikerplakaten om kritikkens integritet og habilitet og årsmøtets diskusjon av dette temaet, retter et nytt og kritisk søkelys mot vår egen praksis.
Trond Haugen (f. 1970) er for tiden stipendiat ved Universitetet i Oslo og medredaktør i litteraturtidsskriftet Vinduet.