Ny, nordisk pris for barne- og ungdomslitteratur

De nordiske kulturministrene tar nå initiativ til en ny, nordisk pris for barne- og ungdomslitteratur.

26. april 2012

I en pressemelding fra Det Kongelige Kulturdepartement, 26. april 2012 blir det meldt om enighet om en nordisk pris for barne- og ungdomslitteratur og at ministrene starter en dialog med Nordisk råd om hvordan prisen kan realiseres.

Kulturministrene fra de fem nordiske landene vil styrke samarbeidet om barne- og ungdomskulturen. Ministrene har gitt bred politisk støtte til å opprette en helt ny, nordisk pris for barne- og ungdomslitteratur.

- Vi har en lang og flott tradisjon for barne- og ungdomslitteratur i Norden, og den holder høyt nivå. Det er derfor svært positivt at mine nordiske kolleger og jeg nå har blitt enige om å ta initiativ til å opprette en nordisk pris for nettopp denne litteraturen, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.
- En nordisk barnebokpris vil være med på å synliggjøre barne- og ungdomslitteraturen i Norden. Vi har sett at de øvrige nordiske kulturprisene er med på skape både nordisk og internasjonal oppmerksomhet om nordisk kultur, og det skal vi utnytte også på barne- og ungdomsområdet, sier Huitfeldt.