Kritikerlaget

Ny redaktør for kunstkritikk.no

Jonas Ekeberg er ansatt som ny redaktør for kunstkritikk.

Kritikerlaget 02. februar 2009 Kunst

Jonas Ekeberg er ansatt som ny redaktør for Kunstkritikk.no. Han kommer fra stillingen som direktør ved Preus museum, det nasjonale museet for fotografi. “Redaktørstillingen for Kunstkritikk.no byr på en fantastisk utfordring.
Nettstedet har alle forutsetninger for å bli ledende innen kunstfeltet i
Norge og er en plattform å bygge videre på også i forhold til det nordiske
kunstfeltet”, sier Ekeberg.
Kunstkritikk.no eies og drives av Norsk kritikerlag.
Vi er glade for at Ekeberg har takket ja til stillingen som redaktør. Han kjenner kunstfeltet godt og har erfaring med utvikling av kunsttidsskrift. Vi tror han kan ta Kunstkritikk.no enda noen steg videre, sier fungerende leder Alf Kjetil Walgermo og nestleder Marit Paasche.
Samtidig ønsker de å takke den avgåtte redaktøren Ketil Nergaard for den store innsatsen han har gjort for nettstedet i flere år.
Kunstkritikk.no har siden oppstarten i 2003 hatt som ambisjon å være et nødvendig og vitalt supplement til annen eksisterende kunstkritikk. Nylig kom nettstedet inn på statsbudsjettet.
Dette er et viktig signal om at Kunstkritikk.no er på rett vei. Mitt mål er å bringe nettstedet ytterligere et skritt framover, både når det gjelder stoffmiksen og kvaliteten på det som skrives. Kritikk og kommentarstoff vil fortsatt være det viktigste. I tillegg skal vi satse mer på aktualitetsstoff og essays, sier den påtroppende redaktøren.
Ekeberg tiltrer som redaktør 1. august. I mellomperioden vil Mariann Enge, tidligere litteraturkritiker i Aftenposten, drive nettstedet.

KONTAKT:
Jonas Ekeberg, ny redaktør for Kunstkritikk.no: 415 05 202
Alf Kjetil Walgermo, fungerende leder i Norsk kritikerlag: 909 54 412
Marit Paasche, nestleder i Norsk kritikerlag: 934 54 864