Nye stipendtildelinger

Takket være midler fra Institusjonen Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) kunne Norsk kritikerlag sist vinter lyse ut to nye stipender for kritikere, ett arbeidsstipend à kr 150 000 og ett stipend for sakprosakritikk à kr 80 000.

De nye stipendene er en treårig prøveordning, og de første som mottar dem, er Martin Braathen og Jon Rognlien.

Kritikerlaget 03. juni 2010 Økonomi

Martin Braathen (f. 1978) som mottar arbeidsstipendet, ferdigstilte sin master i arkitektur i 2009. Han er også er utdannet kurator fra Whitney Independent Study Program, og har gjennom flere år bidratt med arkitekturkritikk i dags- og fagpresse. Han ga nylig ut boken Alt er arkitektur! Neoavantgarde og institusjonskritikk i Norge 1965—1970.

Braathen har markert seg med en tydelig og klar stemme i arkitekturkritikken de siste årene. De siste årenes endringer av bybildet, fokus på bærekraft og en ny offentlig arkitekturpolitikk har gjort det viktig å stimulere til sterkere offentlig refleksjon om arkitekturens nye betydning og dens ofte usynlige politiske og økonomiske slagside.

Stipendkomiteen i Norsk kritikerlag mener at Martin Braathen med et arbeidsstipend vil kunne høyne den offentlige refleksjonen og kritikken rundt arkitekturen. I tillegg til å være opptatt av arkitekturens kulturelle, politiske og økonomiske betingelser ser Braathen betydningen av å formidle artikler om arkitektur som ikke får den oppmerksomheten den fortjener – enten det skyldes plassering utenfor bysentrum eller historiske forglemmelser.

Jon Rognlien (f. 1960) som mottar stipendet for sakprosakritikk, har i flere tiår publisert artikler, intervjuer, reportasjer, anmeldelser og kronikker om litteratur, film, kunst og politikk i en rekke aviser og tidsskrifter i Norge. Han oversetter også fra flere språk. I fjor ga han ut Den store m-l boka – norsk maoisme sett nedenfra.

Rognlien vil bruke stipendet til fire fordypninger: retorikken i intervjubaserte bøker som bygger på anonymiserte informanter, gjennomgående trekk ved «monumentale» biografier, de populære minnebøkenes narrative strategier og kvaliteten i oversatt sakprosa.

Stipendkomiteen mener at Jon Rognliens originale innfallsvinkler utfordrer en rekke vedtatte sannheter, og dermed vil kunne danne utgangspunktet for nødvendige og spennende debatter.