Kritikerlaget

Nye stipendtildelinger

Takket være midler fra Stiftelsen Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) kunne Norsk kritikerlag sist høst igjen lyse ut to større stipend for kritikere, ett arbeidsstipend på kr 190 000 og ett stipend for sakprosakritikk på kr 100 000.
Stipendene ble delt ut første gang sommeren 2010. I år tilfaller de Margunn Vikingstad og Ivo de Figueiredo.Vi gratulerer!

Kritikerlaget 03. februar 2015

Margunn Vikingstad (f. 1971) er cand. philol. i nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo. Hun utmerket seg tidligere som kritiker i Dag og Tid. Siden 2013 har hun vært fast tilknyttet Morgenbladet, der hun har markert seg som en perspektivrik og viktig kritiker. Hun har nå tretten års erfaring som litteraturkritiker og har i årenes løp opparbeidet seg en solid kunnskap og oversikt over norsk og skandinavisk samtidslitteratur.
Vikingstad vil i stipendperioden blant annet ferdigstille en bok om skandinavisk samtidslitteratur. Boken skal være en tematisk lesing av de utvalgte forfatterskapene og verkene. Vikingstad vil undersøke hvilke spørsmål de ulike forfatterne behandler i sine verk og besvare spørsmål som: Har de noen felles problemstillinger? Hvor ulike er de? På hvilken måte arbeider de med å forstå sin samtid?
Det er av allmenn interesse at en kritiker som har arbeidet så lenge med norsk og skandinavisk litteratur får anledning til å få samlet sine refleksjoner mellom to permer. En ferdig bok vil være interessant for andre kritikere, forfattere og det generelle bokpublikum i tillegg til at den kan være nyttig og interessant for litteraturstudenter.

Ivo de Figueiredo (f. 1966) er cand. philol. med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Hans forhold til sakprosa er variert og omfattende. Han har siden 1999 utgitt en rekke faglitterære bøker, og for disse har han mottatt viktige priser, som Brageprisen og Kirke og undervisningsdepartementets fagbokpris for barne- og ungdomslitteratur. Som kritiker har han levert sakprosakritikk av svært høy kvalitet i allmenne og faglige tidsskrift. Han er nå tilknyttet Morgenbladet.
de Figueiredo understreker at det er «viktig å fremdyrke en sakprosakritikk som har en bevisst holdning til det litterære i tekstene, samtidig som sakkunnskapen ivaretas». Han ønsker å skrive en sakprosakritikk med «essayistisk tilsnitt» som ivaretar lesingen, og som samtidig åpner for «et litterært og historisk refleksjonsrom som kan plassere verket i en bredere litterær, sjangermessig og historisk kontekst».
Disse ambisjonene på sakprosaens vegne er meget løfterike, og de Figueiredo har det engasjementet, historiske kunnskapsnivået og litterære ferdighetene som gjør det mulig å realisere disse visjonene.

For Norsk kritikerlag

Anne Merethe K. Prinos
generalsekretær

Bilder

Portrett 1
Margunn Vikingstad
 d0b5350
Ivo de Figueiredo