Kritikerlaget

Nye stipendtildelinger 2012

Pressemelding fra Norsk kritikerlag, Oslo 17. februar 2012

Takket være midler fra Institusjonen Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) kunne Norsk kritikerlag sist høst lyse ut tre større stipend for kritikere, ett arbeidsstipend à kr 150 000, ett arbeidsstipend à kr 75 000 og ett stipend for sakprosakritikk à kr 80 000. Stipendene som er en treårig prøveordning, ble delt ut første gang sommeren 2010. I år tilfaller de Tommy Olsson, Hild Borchgrevink og Morten Haugen.

Kritikerlaget 17. februar 2012 Økonomi

Tommy Olsson (f. 1963) er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim i 1992 og Rijksakademie i Amsterdam i 1996. Siden den gang har han gjennomført studier i «skapende kuratorpraksis» ved Kunsthøyskolen i Bergen 2006?–2008. Han har vært aktiv som billedkunstner på utstillinger i inn- og utland, men det er først og fremst som fast kunstkritiker for Morgenbladet han har gjort seg bemerket i den norske offentligheten. Stipendkomiteen vektlegger i sin begrunnelse Olssons store arbeidskapasitet og særegne evne til å formidle inntrykk og opplevelser fra kunstscenen på en fengende måte.

Olsson vil bruke stipendet til en undersøkelse av hvordan aktører utenfor mainstream-kulturen virker inn på historien. Dette er tenkt utformet som en serie portretter og publisert som en antologi. Det andre temaet han vil forfølge, er formulert som en utforskning av koblingen mellom kunst og terrorisme.

Hild Borchgrevink (f. 1975) har studert musikkvitenskap, litteratur og teatervitenskap ved UiO. Hun virker som musikkritiker i Dagsavisen og arbeider ellers som frilans musikkskribent. I 2010/11 var hun student ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Borchgrevink interesserer seg for relasjonen musikk og tekst, eller tekst og lyd. Hun har en omfattende publikasjonsliste og bred tekstproduksjon i en rekke formidlingskanaler. Hennes egenproduserte tekster og tekstene hun har oversatt, har kretset om musikkritisk og -kommenterende virksomhet.
I stipendperioden ønsker hun å utforske og utvikle ulike innfallsvinkler til å formidle musikk og lyd gjennom skriftspråkets tegn. Med innsikt i skjønnlitterære virkemidler har hun mulighet til å øke bevissthet om form og formidlingsmåter for musikkritikk i avismediet og andre kanaler.

Morten Haugen (f. 1966) som mottar stipendet for sakprosakritikk, er utdannet ved Statens bibliotekhøgskole og er biblioteksjef i Ørland i Sør-Trøndelag. Han har vært svært aktiv som bibliotekar med en rekke tillitsverv, og har vært kritiker siden 2004 i Adresseavisen, Aftenposten og Barnebokkritikk.no. Han har tatt med seg bibliotekarperspektivet inn i sin anmeldervirksomhet, men har også vist engasjement og interesse for å utvikle seg som kritiker.
Stipendet vil Haugen bruke til å undersøke all ny norsk sakprosa for barn utgitt i løpet av ett år (2012) med vekt på å studere leserhenvendelsen og hvilken implisitt leser som konstrueres i bøkene og deres paratekster (vaskeseddel, forlagsreklame, bokrygg) osv. Han vil undersøke kjønn, alder, sosiale og etniske distinksjoner foruten lesekontekst. Spørsmålet han søker svar på, er med andre ord: Hvem skriver forfatterne for? Hvem ser de for seg mens de skriver.

For Norsk kritikerlag

Anne Merethe K. Prinos
generalsekretær