Kalender

Nye stipendtildelinger

Takket være midler fra Institusjonen Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) kunne Norsk kritikerlag sist høst lyse ut to større stipend for kritikere, ett arbeidsstipend à kr 150 000 og ett stipend for sakprosakritikk à kr 80 000.

Stipendene, som er en treårig prøveordning, ble delt ut første gang sommeren 2010. I år tilfaller de Susanne Christensen og Sindre Hovdenakk.

Kritikerlaget 14. mars 2011 Litteratur

Susanne Christensen (f. 1969) fullførte mastergraden i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2006. Bak seg har hun også studier ved Skrivekunstakademiet i Bergen og forfatterstudiet i Bø. Christensen har virket som litteraturkritiker i Klassekampen og Morgenbladet siden 2003. Siden 2006 har hun vært fungerende medredaktør i Vagant, medlem av arbeidsgruppen for poesifestivalen Audiatur og aktiv i produksjonsgruppen for Fria Seminariet i Litterär kritik. Hun ble nylig kåret til Årets litteraturkritiker 2011, og medio mai kommer hun med boken Den ulne avantgarde.

Stipendkomiteen i Norsk kritikerlag vektlegger i sin begrunnelse Susanne Christensens høye arbeidskapasitet og faglige evne til å formidle litterære, kunstteoretiske og filosofiske tekster for norske lesere. Stipendet vil hun bruke til faglig fordypning, blant annet i persisk poesi for å publisere flere essays om denne i relasjon til en samtidig nordisk poesi.

Sindre Hovdenakk (f. 1964) som mottar stipendet for sakprosakritikk, er cand. mag. fra Universitetet i Oslo. Siden 2004 har han vært bokanmelder i VG, siden 2009 også i NRK. Før han i 2004 ble frilanser, sanket han bred erfaring som redaktør, kulturjournalist, m.m. Som forfatter har han utgitt biografien Alt er politikk (2007), han er medforfatter av Real Art (2000) og Brudd og kontinuitet (2003) og medredaktør for Skrift og strid. Essay om Henrik Rytter (2011). Medio april kommer han med biografien Torolf Elster. Balansekunstneren.

Hovdenakk vil bruke stipendet til fem fordypninger: Hva er de viktigste kriteriene for å vurdere god sakprosa, biografisjangerens utviklingsmuligheter, endrer krigsbøkene fra annen verdenskrig og Afghanistan vårt kollektive selvbilde, er terapibøkene ideelt motivert eller en form for egotripp, og representerer journalistenes inntog som sakprosabokforfattere en nivåhevning eller en litterær ensretting?

Stipendkomiteen mener at Sindre Hovdenakks innfallsvinkler er interessante og vil kunne danne utgangspunktet for nødvendige debatter.

For Norsk kritikerlag
Anne Merethe K. Prinos
generalsekretær