Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Nye stipendtildelinger

Takket være midler fra Institusjonen Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) har vi kunnet dele ut to større stipend for kritikere. Stipendene tilfaller Mona Pahle Bjerke og Sigurd Tenningen.

Kritikerlaget 05. april 2013 ØkonomiKunstLitteratur

Stipendene ble delt ut første gang sommeren 2010 og omfatter ett arbeidsstipend à kr 190 000 og ett stipend for sakprosakritikk à kr 100 000.

Mona Pahle Bjerke (f. 1976) har hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Hun kan vise til en omfattende kunstkritisk praksis i trykte medier og i radio. Hun anmelder i dag fast i NRK, og hennes bidrag offentliggjøres i utvidet versjon på NRKs nettsider. Hun markerer seg med solid fagkunnskap og en engasjert muntlig form, som er i pakt med eterens krav til konsentrert og tydelig formidling. Ved siden av virksomheten som frilans kritiker har Pahle Bjerke en 20 % stilling i designteori på Kunsthøyskolen i Oslo.

Pahle Bjerke ønsker å bruke stipendet til å øke sin kompetanse innen designhistorie og -teori for slik å få et bedre grunnlag for å levere dyperegående artikler og kritikker på dette stadig viktigere området. Hun påpeker i sin søknad at design ikke må innskrenke seg til å appellere til publikums kjøpebegjær, men også henvende seg et refleksjonens begjær, og derfor ønsker hun å problematisere dagens ”bulimiske konsumkultur” og analysere hvilke visuelle uttrykk vi har behov for.

Sigurd Tenningen (f. 1982) er master i nordisk litteraturvitenskap fra Universitetet i Agder. Han har redigert to essaysamlinger (2010, 2012) og utgitt to skjønnlitterære verk (2007, 2010). Han har anmeldt sakprosa i Morgenbladet siden 2011, vært redaksjonsmedlem i Vagant siden 2008 og utviser stor aktivitet i det litterære feltet som redaktør og arrangør. Tenningens sakprosaanmeldelser er preget av hans brede kunnskaper og interessefelt. De vitner også om hans evne til å følge med på og delta i offentligheten gjennom dialog med annen kritikk. Anmeldelsene er perspektivrike og poengterte.

I stipendperioden vil Tenningen arbeide med norsk sakprosa, særlig sjangere som biografi, kultur- og idéhistoriske verk. Han har en ambisjon om å fremme den offentlige debatten rundt utgivelsene, og ønsker gjennom sin kritikk å bidra til sakprosaens refleksjon omkring sin egen stilling som kunnskapsprodusent.