Kritikerlaget

Kalender

Nye stipendtildelinger

Tildelingene av Statens arbeidsstipend og diversestipend er nå offentliggjort. Fem kritikere har fått arbeidsstipend og fem har fått diversestipend.

Kritikerlaget 09. april 2014 ØkonomiNyheter

Disse kritikerne har blitt tildelt ettårig arbeidsstipend:
Jonas Ekeberg, Oslo
Guri Fjeldberg, Hordaland
Maria Moseng, Oslo
Hanne Hammer Stien, Troms
Line Ulekleiv, Oslo

Disse kritikerne har blitt tildelt Statens diversestipend:
Carina Elisabeth Beddari, Hordaland
Sigrun Hodne, Rogaland
Aksel Kielland, Oslo
Torunn Liven, Oslo
Tori Skrede, Oslo

Gratulerer!