Nyskaping – en vanskelig gulrot å forfølge?

Torsdag 30. november inviterer AU kunst og Norske kunsthåndverkere til kritikersalong på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.

9. november 2017
Khverksalong

Tid og sted: torsdag 30. november kl. 18.00 ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim.

Velkommen til en samtale rundt nyskaping i kunst og design, der Norsk kritikerlag v/seksjon kunst og Norske Kunsthåndverkere inviterer til kritisk samtale med kunstnere og designere. Ønsket er å belyse og gi et innblikk i arbeidsmetodene deres, hva som driver dem framover, og hva nyskaping er for dem.
Blant moteordene i kunst- og kulturfeltet er «nyskaping», tilsynelatende en konsekvens av kulturdepartementets forventninger om større egeninntjening og feltets evne til å overleve for egen hånd. Kultur og næring oppfordres til å knytte stadig sterkere bånd, og man skal være «innovativ», «nyskapende», og nye talenter skal dyrkes fram. Moteord har ofte en klam hånd rundt seg, samtidig er og blir nyskaping en sentral og virkningsfull del av skapende praksiser.

Med en deskriptiv tilnærming ønsker vi med denne salongen å se nærmere på hvordan noen kunstnere og designere jobber opp mot ulike samarbeidspartnere og prosjekter, og kan hende avdekke hva som driver nyskapningen hos dem.

I panelet sitter Admir Batlak, designer, Matilde Westavik Gausdal, kunstner, og Nina Malterud, kunstner. Samtalen ledes av Steffen Wesselvold Holden, kunsthistoriker ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Om deltakerne:

Nina Malterud (f. 1951) har arbeidet som kunstner (keramikk) siden 1975, i Oslo og senere i Bergen. Hun var professor i keramikk ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) 1994-2002 og rektor samme sted 2002-2010. Av utstillinger i de siste årene kan nevnes Kunstnerforbundet og Format i Oslo, Hå gamle prestegård, Collect i London og SOFA i Chicago, samt Årsutstillingen 2014 og 2017. Mer på www.ninamalterud.no

Matilde Westavik Gaustad (f. 1987) har sin Master of Fine Art fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, og er basert i Trondheim. I sine arbeider fokuserer Gaustad på konfliktene mellom science fiction-litteratur, feministisk filosofi og modernistisk estetikk. Arbeidsmetodene er video og håndvev, og hun legger vekt på samspill og sammensmeltning av teknologi, mennesker og dyr. Gaustad er representert på Kunsthåndverk 2017 med et stedspesifikt verk i Finn Juhls interiør.

Admir Batlak (f. 1982 i Mostar, Bosnia-Hercegovina) er klesdesigner med utdanning fra Istituto Marangoni i Milano. Batlak legger spesiell vekt på tekstilbehandling og nyskapende konstruksjon i sine kolleksjoner. Med klare referanser til motehistorie, sosiale bevegelser og ungdomskultur demonstrerer arbeidet hans en stadig oppdatering av klassiske feminine koder. Gjennom samarbeid med andre kunstfelt jobber han konsekvent med å utfordre visningsformatene innen klesdesign og å åpne opp for nye lesninger av klær. Batlak har vist sine arbeider på blant annet Galleri Riis, Munchmuseet, Kunstnernes Hus, Kunstnerforbundet og 1857 Oslo. I 2017 mottok han Costume Award for Årets norske designer.

Salongen arrangeres av Norsk kritikerlag v/AU kunst og Norske kunsthåndverkere, i samarbeid med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Arrangementet er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.