Kritikerlaget

Nytt etter årsmøtet 2010

Lørdag 10. april 2010 avholdt Norsk kritikerlag sitt årsmøte i Forfatternes Hus i Oslo, med 48 stemmeberettigede til stede. Tidligere på dagen hadde de enkelte seksjonene – litteratur, kunst og teater, musikk og dans – sine respektive årsmøter.

Kritikerlaget 03. mai 2010 Referater

Under årsmøtet kom det flere konkrete innspill til styret, spesielt med tanke på det stadig pågående arbeidet for å bedre kritikernes arbeidsvilkår, som har høyeste prioritet også i handlingsplanen for 2010. Det ble vedtatt at forslagene skulle oversendes styret for at styret prioriterer og arbeider videre med disse i tillegg til den handlingsplanen som ble lagt frem for og vedtatt av årsmøtet. Medlemmer av Norsk kritikelag vil i nærmeste fremtid bli tilsendt referat.

For øvrig er følgende nytt etter årsmøtet:

Vedtektsendring

Etter årsmøtet 2010 lyder paragraf 4 i vedtektene:

«Som medlemmer kan opptas kritikere som på regelmessig basis har virket i dagsavis, periodika, kringkasting eller lignende, i minst ett år og har publisert minimum fem kritikker. Opptak skjer etter egen søknad. Medlemskap avgjøres av de respektive arbeidsutvalgene. Avslag kan innankes for styret.»

Tidligere het det at medlemskap avgjøres av styret, og at avslag kan innankes for årsmøtet.

Styret og andre utvalg

Styrets sammensetning etter årsmøtet:

Leder: Anne Schäffer (L) – vara Kristine Isaksen (ett år igjen av perioden)
Nestleder: Øivind Storm Bjerke (K) – vara Erling Moestue Bugge (valgt for to år)
Medlemmer: Ida Habbestad (TMD) – vara Magnus Andersson (valgt for ett år), Alf Kjetil Walgermo (L) – vara Jan Grue (gjenvalg for to år), André Gali (K) – vara Øystein Hauge (ett år igjen av perioden), Yngve Kvistad (TMD) – vara Andreas Wiese (valgt for to år).

Valgkomiteens sammensetning etter årsmøtet:

Mona Levin (TMD) – vara Elin Høyland, Trond Haugen (L) – vara Gabriel M. V. Moro og Johanne Nordby Wernø (K) – vara Lars Elton. Alle er valgt for ett år.

Stipendkomiteens sammensetning etter årsmøtet:

Inger Østenstad (L) – vara Arnhild Skre (gjenvalg for to år), IdaLou Larsen (TMD) – vara Astrid Sletbakk (ett år igjen av perioden) og Kari Brandtzæg (K) – vara Gard Olav Frigstad (gjenvalg for to år).

Seksjonenes arbeidsutvalg

Etter seksjonenes respektive årsmøter er arbeidsutvalgenes sammensetning:

AU litteratur

Mariann Enge, Merete Røsvik Granlund, Jan Grue og Morten Haugen. Kristine Isaksen er vararepresentant.
Valgkomité for 2011 er Leif Høghaug og Kari Løvaas.

AU kunst

Erling Moestue Bugge, André Gali, Kristine Natvig, Dag Solhjell og Synnøve Vik. Nina Marie Haugen Holmefjord er vararepresentant.
Valgkomité for 2011 er Nina Marie Haugen Holmefjord og Jarle Strømodden.

AU teater, musikk og dans

Ida Habbestad, IdaLou Larsen, Sidsel Pape og Anette Pettersen. Vararepresentant er Lars Flydal.
Valgkomité for 2011 er Magnus Andersson, Thoralf Berg og Inger-Margrethe Lunde.