Olav Dalgards og Henrik Rytters kritikerpris 2018 til Kjetil Lismoen

Olav Dalgards og Henrik Rytters kritikarpris skal gis en person som har gjort en viktig innsats som kritiker over flere år. For 2018 tildeles den filmkritiker Kjetil Lismoen.

30. april 2019
Kjetil lismoen

Det er en ære og en glede å få dele ut den prisen som nå er blitt hetende Olav Dalgards og Henrik Rytters kritikarpris for 2018.

Rent fysisk er prisen en statuett i bronse, en årvåken ugle, formgitt av Sivert Donali, og noen kroner attåt.
Det er altså en ære og en glede, og det gir også anledning til å minne om hvem som har gitt denne prisen navn.

Olav Dalgard var kritiker i Dagbladet og Arbeiderbladet. Men han var også dramaturg og instruktør ved Det norske teateret, han formidlet litteratur i Norsk Rikskringkasting og han var filmregissør. I tillegg satt han en periode som leder av det som den gang het Norsk litteraturkritikerlag. Henrik Rytter var kritiker, lyriker og oversetter, og kjent for å ha oversatt Shakespeare og Dante til nynorsk. Begge var de kritikere med bredt nedslagsfelt, omfattende kunnskaper og velformulerte formidlere av mening.

Det samme kan sies om årets mottaker av Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris.

Vedkommende har både utmerket seg og gjort seg bemerket med sine fyldige og velskrevne anmeldelser over lang tid. Han – for det er en han – har en stil som gjør ham god å lese, en måte å bygge kritikken på som føyer lang erfaring og stor kunnskap sømløst inn i teksten. Han er sjelden bastant, men sensitiv og ettertenksom, raus, men bestemt. Han er rett og slett en god og stødig kritiker det står respekt av enten man er enig eller uenig, som jo er noe som hender oss kritikere i mellom.

Han har dessuten vist stort engasjement for norsk film og norske filmarbeidere og –bransje gjennom sitt arbeid som redaktør for Rushprint. Som kommentator gir han både bakgrunn og holdning til relevante temaer innenfor film og filmpolitikk.

Som programleder både for Blått lerret – som han var med på å starte opp – og for Filmsamtalen har han vært med å spre kunnskap på en underholdende og informativ måte, og hans lune, stødige stil gjør ham til en ettertraktet kommentator og debattant når filmen når nyhetsmediene.
Han er ganske enkelt en svært god formidler av mening og kunnskap, og det er en pris verd.

Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris for 2018 går til Kjetil Lismoen.

* Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris for 2018 ble delt ut etterskuddsvis, og mottakeren først annonsert nå.