OPEN CALL: DKS-LAB for kritikere 2024

Den kulturelle skolesekken og Henie Onstad Kunstsenter søker kritikere som vil utvikle et prosjekt rettet mot barn og unge for å øke bevisstheten rundt kunst og faget kritikk.

28. februar 2024
Skjermbilde 2024 02 28 kl. 20.10.01

Arbeider du med kritikk? Er du nysgjerrig på hva barn og unge tenker om kunst, litteratur, dans og andre kunstuttrykk? Den kulturelle skolesekken og Henie Onstad Kunstsenter arbeider med å tilgjengeliggjøre kunst for barn og unge, og søker prosjekter som ønsker å gi elever verktøy for å kunne gjøre seg opp meninger og uttrykke seg kritisk rundt forskjellige kunstuttrykk.

Dette blir gjort gjennom ulike prosjekter som kunstverksted, sette ord på hva man ser i kunsten og ulike dialogbaserte omvisninger med forskjellige fremgangsmåter. Nå ønsker man også vite hva barn og unge tenker om kunst. Derfor søker DKS-LAB for kritikere deg som vil utvikle et prosjekt rettet mot barn og unge for å øke bevisstheten rundt kunst og faget kritikk. Denne våren og høsten arrangerer Henie Onstad Kunstsenter DKS-LAB for kritikere, der du får mulighet til å utvikle et prosjekt som du kan søke med i DKS-portalen.

Som deltager på DKS-LAB for kritikere vil du få tett oppfølging, veiledning og godt betalt for seks verkstedsdager som sprer seg utover våren og høsten.

Les mer inngående om utlysningen på Henie Onstad Kunstsenter sine nettsider.

SØKNADSFRIST: 15. mars 2024

Søknad sendes til cs@hok.no. Søknaden skal være på maks en side og bli lagt som vedlegg (Word eller PDF) i eposten. Søknadsteksten må inneholde følgende:

  • Navn, adresse, telefonnummer og e-post
  • Kort beskrivelse (ca. 350 ord) av en konkret idé til formidlingsopplegg og hvorfor du søker opptak til DKS-LAB.
  • Hvilken aldersgruppe du vil jobbe med (1.-3. trinn, 4.-7. trinn, 8.-10. trinn, videregående skole)
  • Vi ønsker også at CV blir lagt til som eget vedlegg i eposten.
  • Merk søknaden med «Søknad DKS-LAB for kritikere + navn på prosjektet».

Deltagere vil bli valgt på grunnlag av innsendt forslag. Alle spørsmål om DKS-LAB for kritikere kan rettes til Camilla Sune, formidlingsleder, på e-post cs@hok.no, Andreas Breivik andrbrei@gmail.com og Ingrid T. Schanke, prosjektkoordinator, formidling@hok.no.